Terug naar het overzicht

Competentietest: vanaf vandaag thuis af te leggen!

vrijdag 30 juni 2023

mains écrivant sur un laptop

Voortaan moeten nieuwe kandidaten niet meer naar het BIV-kantoor in Brussel komen om hun competentietest af te leggen. We hebben enkele wijzigingen aangebracht in ons examensysteem, waardoor de competentietest van thuis kan afgelegd worden.

Het Bureau van het BIV wil met deze verandering het afleggen van de test minder tijdrovend maken, en de doorlooptijd van aanvraagdossiers verkorten.

Voor alle duidelijkheid: dit geldt enkel voor de competentietest, niét voor de schriftelijke bekwaamheidsproef na de stage. Die laatste blijft enkel af te leggen in onze examenruimte.

Wie na het indienen van zijn aanvraag het bericht krijgt dat de competentietest mag afgelegd worden, gaat voor het vervolg nog steeds naar zijn BIV-account. Daar staat er vanaf vandaag geen knop “Inschrijven” meer, maar een knop “Competentietest afleggen”.

We wijzen op het oriënterende karakter van de test, waarvoor je niet kan slagen of falen, en waarvan de bedoeling is dat je zicht krijgt op je sterke en zwakkere punten wat betreft de verschillende aspecten van het beroep van vastgoedmakelaar. Dit neemt echter niet weg dat we fraude met de test zullen aanpakken.

In de nieuwe test krijgen kandidaten één uur de tijd om 30 vragen te beantwoorden. 

Nadat je als kandidaat de test afgelegd hebt, komt je dossier automatisch terug op de plank bij de Uitvoerende Kamer. Je zal uiterlijk enkele dagen later meer info over het verdere verloop ontvangen. Hoe lang dit precies duurt, hangt af van de workload en de agenda van de UK