Terug naar het overzicht

Rookmelders vanaf 2025 verplicht in alle Brusselse woningen

woensdag 4 oktober 2023

Détecteur incendie

De Brusselse regering keurde vorige donderdag een besluit goed dat verplichtingen rond branddetectie in woningen oplegt. Vanaf 1 januari 2025 zullen er verplicht rookmelders aanwezig moeten zijn in alle Brusselse woningen. Vandaag zijn rookmelders enkel verplicht in huurwoningen in het gewest, waardoor 40% van de woningen buiten het wettelijke kader valt. Gezien een brand binnen de 3 minuten dodelijk kan zijn, spelen rookmelders een cruciale rol in het redden van mensenlevens, en wordt de verplichting uitgebreid naar alle woningen.

Op de website van brandweer.brussels is meer informatie te vinden over de diverse types rookmelders, hoe ze geplaatst dienen te worden en waar ze best in huis worden bevestigd.

Het besluit dient nog in het Staatsblad te worden gepubliceerd.