Terug naar het overzicht

Conformiteitsattest verplicht in Bocholt, Gent en Peer

woensdag 4 oktober 2023

Te Huur

Wie in Vlaanderen een woning verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet (o.a. op vlak van veiligheid, gezondheid…). Om dat aan te tonen, kunnen eigenaars-verhuurders een conformiteitsattest aanvragen bij hun gemeente. In bepaalde gemeenten is een dergelijk attest verplicht. Sowieso doe je er goed aan om in de gemeenten waar je een pand aanbiedt, en waar een conformiteitsattest verplicht is, de gemeentelijke websites te raadplegen.

 

In Bocholt wordt vanaf 1 januari 2024 een conformiteitsattest verplicht bij nieuwe huurovereenkomsten. Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd, te beginnen met huurwoningen die gebouwd zijn voor 1935. De gemeente kan inbreuken op de verplichting sanctioneren met een GAS-boete.

In Peer zal eveneens vanaf 1 januari volgend jaar verplicht een conformiteitsattest nodig zijn bij nieuwe verhuringen. Het gaat om een gefaseerde invoering, waarbij van start wordt gegaan met huurwoningen die gebouwd zijn voor 1955. 

 

Ook in Gent werd overgegaan tot de invoering van een verplicht conformiteitsattest bij elke nieuwe verhuring en dit gekoppeld aan de leeftijd van de woning. Voor elke woning, ouder dan 30 jaar, die verhuurd of ter beschikking gesteld wordt als hoofdverblijfplaats, moet een geldig conformiteitsattest of een aanvraag kunnen worden voorgelegd sinds 1 oktober 2023. Indien de eigenaar blijft nalaten om het conformiteitsattest aan te vragen, kan jaarlijks een GAS-boete worden opgelegd van maximaal 350 euro.