Dit nieuws is 8 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Controles FOD Economie aan de gang: even opfrissen

woensdag 25 mei 2016

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Zoals je al weet, controleert de Economische Inspectie van de FOD Economie de navolging van een aantal reglementeringen. Ook vastgoedmakelaars worden gecontroleerd en daarom brengen we nog even de Bundel Economische Inspectie in de aandacht. Twijfel je over hoe je concreet aan je verplichtingen moet voldoen, neem de bundel dan zeker nog eens door!

Achter de links hieronder vind je de artikels uit vorige BIV-Mails waarin we ingegaan zijn op elk van de verplichtingen.

  • prijsaanduiding > waarbij wordt nagezien of de door de consument te betalen prijs is aangeduid
  • KBO > waarbij wordt nagezien of de vastgoedmakelaar onder juiste nacebel-code is ingeschreven
  • vermeldingen op website > waarbij wordt nagezien of alle verplichte vermeldingen op de website van het kantoor vermeld staan
  • KB Bemiddelingsopdrachten (KB Freya) > waarbij wordt nagegaan of de bemiddelingsopdracht conform is met de wetgeving
  • witwaspreventie > waarbij wordt nagegaan of de vastgoedmakelaar de diverse AWW-verplichtingen respecteert

De Economische Inspectie controleert tevens je BIV-erkenning. De lijst van erkende vastgoedmakelaars is publiek toegankelijk en kan iedereen raadplegen via de BIV-website. Indien de Economische Inspectie desondanks een attest van erkenning zou vragen, kan u dit op eenvoudig verzoek verkrijgen bij het BIV.

Nieuwstags