Controles FOD Economie: Verplichte vermeldingen op je website

Controles FOD Economie: Verplichte vermeldingen op je website

woensdag 23 december 2015

Handige checklist beschikbaar

Vorige week meldden we in BIV-Mail dat er controles van de FOD Economie op til zijn. Vastgoedmakelaars zullen gecontroleerd worden op verschillende wetgevingen. Deze week gaan we dieper in op de zaken die je verplicht op je website moet vermelden.

Volgens de wetgeving (art. XII.6.§1 van de Wet van 15 december 2013) ben je als vastgoedmakelaar verplicht om op je website te vermelden:

  • naam of handelsnaam;
  • geografische adres waar de dienstverlener is gevestigd;
  • telefoon, fax, e-mailadres;
  • ondernemingsnummer (KBO);
  • het adres van het BIV: “Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel”;
  • beroepstitel: "vastgoedmakelaar-bemiddelaar" en/of "vastgoedmakelaar-syndicus", gevolgd door het BIV-nummer;
  • vermelding van het land waar de erkenning is toegekend (België dus);
  • verwijzing naar de BIV-plichtenleer (dit kan met een link op je eigen website).
  • BTW-identificatienummer, tenzij vrijgesteld (BE …)

Hoe correct verwijzen naar de Plichtenleer? Bekijk de checklist!