Controles FOD Economie: KBO en NACEBEL

Controles FOD Economie: KBO en NACEBEL

woensdag 27 januari 2016

Intussen weten we dat de Economische Inspectie van de FOD Economie de vastgoedmakelaars in 2016 gaat controleren op de naleving van verschillende wetgevingen. Deze week duiken we in de verplichting om correct ingeschreven te zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en om je ondernemingsnummer te vermelden. Ook je NACEBEL-codes moeten correct zijn, anders kunnen je facturen betwist worden.

Als vastgoedmakelaars beschikken we dus niet alleen over een BIV-erkenningsnummer, maar ook over een ondernemingsnummer. Dit is op elk officieel document, elektronisch of niet-elektronisch, en op je website te vermelden.

KBO Public Search heet de toepassing waarmee je de Belgische ondernemingen en organisaties kan doorzoeken en waar je je huidige NACEBEL-codes kan controleren. Er is ook een mobiele versie.

Voor vastgoedmakelaarsactiviteiten zijn de volgende NACEBEL-codes de juiste:

  • 68311 (“Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis”)
  • 68321 (“Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis”)
  • 68322 (“Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis”)
  • 46180 (“handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen”, voor bemiddeling bij de overdracht van aandelen)