De vennootschapsvormen in het nieuwe WVV – Vergelijkende analyse en praktijkgids

Organisator: KMO Campus
Interessant voor: Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren4.00

De vennootschapsvormen in het nieuwe WVV – Vergelijkende analyse en praktijkgids

248 EUR + BTW 
04/09/2019 (Antwerpen) - 05/09/2019 (Hasselt) - 06/09/2019 (Gent)

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
in aanvraag 4 u permanente vorming BIBF, IAB, FSMA (bank) en BIV ()
Advocaten kunnen met het afgeleverde aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door OVB.

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 02/08/2019 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent : Prof. Hans De Wulf 

Level: Update | Actualisatie- of uitdiepingsopleiding

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen verandert alles in het vennootschapsrecht. Op de meeste studiedagen focust men daarbij op de flexibiliteit van de BV, maar ook de NV, de CV en de personenvennootschappen zoals VOF en CommV worden grondig gewijzigd. En bovendien biedt de BV niet enkel voordelen.

Maar hoe valt de vergelijking uit tussen de verschillende rechtsvormen? Welke nadelen heeft een BV tegenover een  NV ? Wanneer is het nog mogelijk een  CV te gebruiken?  Wanneer blijft het aangewezen om voor een VOF of CommV te kiezen? Wat als men vandaag een CommVA gebruikt (die afgeschaft wordt door de nieuwe wet): naar welke structuur schakelt men dan best over en hoe gaat dat  ? 


Naar schatting 180.000 vennootschappen (65.000 NV 45.000 VOF & Commv, 20.000 VZW en 50.000 andere rechtsvormen) zullen wellicht niet overschakelen naar een BV. Met de focus op de BV als de vennootschapsvorm bij uitstek blijven de eigenschappen van de overige rechtsvormen vaak onderbelicht.  

In dit seminarie maakt Prof. Hans De Wulf dan ook de vergelijkende analyse van de verschillende vennootschapsvormen. Als vast lid van de redactieraad van het WVV heeft Prof. De Wulf actief bijgedragen tot de totstandkoming ervan, en geeft aldus uit eerste hand toelichting bij de achtergrond en de bedoeling van de nieuwe wet.

Prof. De Wulf overloopt de vereisten, de onderscheidende kenmerken en de troeven van elke vennootschapsvorm, en duidt aan in welke omstandigheden de toepassing ervan kan aangewezen zijn.

Concreet komen volgende onderwerpen aan bod

 • De nieuwe gemeenschappelijke regels voor alle vennootschapen: verruimde mogelijkheid van éénhoofdigheid; inbreng van nijverheid/werk;  nieuwe regels over de zetel van vennootschappen en de verplaatsing ervan; nieuwe regels over aandelenregisters;  mogelijkheid om zaken in een “intern reglement” ipv in statuten te regelen …
 • De vernieuwingen bij de (niet-genoteerde) NV:
  • Eén aandelhouder voldoende
  • Nieuwe regels over ontslag van bestuurders en hun vergoeding
  • even grote flexibilteit als bij BV op gebied van toekening van stemrecht en winstrecht
  • De vele nieuwe regels over uitgifte van extra aandelen, maar ook over de creatie van obligaties
  • Etc.
 • De beperktere mogelijkheid om coöperatieve vennootschappen te gebruiken: wanneer kan het nog wel en wanneer niet en wat moet men desnoods precies doen om zich in een BV of NV om te zetten?
 • Een systematische vergelijking van NV, CV en BV wat gebruiksmogelijkheden, voor-en nadelen betreft. Enkele voorbeelden:
  • bij de NV hoeft er geen liquidteitstest toegepast te worden bij winstuitkeringen, bij de BV wel;
  • bij de BV kan een dividend soms van aandeelhouders teruggevorderd worden, bij een NV veel moeilijker;
  • veel verrichtingen kunnen bij de CV zonder statutenwijziging en zelfs door de raad van bestuur beslist worden, terwijl die bij NV en BV als statutenwijzigingen beschouwd worden;
  • nog vele andere voorbeelden komen tijdens de opleiding aan bod
 • De laatste tien jaar is er een boom in het gebruik van VOFs en CommVs geweest; blijven dat na de hervorming interessante vehikels, en wanneer juist?
 • Wat moet men doen om via een nieuwe NV de afgeschafte CommVA te “imiteren” ?
 • Zijn er verschillen in de verantwoordelijkheden van het bestuur tussen NV, BV en CV? (antwoord: “ja”; de opleiding zal dit toelichten)
 • Hoe kan men switchen van de ene vennootschapsvorm naar een andere  ?

Na afloop heeft u een duidelijk overzicht van de eigenschappen en de toepasbaarheid van niet enkel de BV, maar van alle overblijvende vennootschapsvormen in het nieuwe WVV, hetgeen u in staat zal stellen om de gepaste vennootschapsvorm te adviseren aangepast aan de omstandigheden.

Deelnemers ontvangen naast de presentatie een bijlagenbundel en een nuttige overzichtstabel met de belangrijkste kenmerken per vennootschapsvorm.

De cursus wordt interactief opgevat, en biedt de gelegenheid voor vraagstelling.

 

Docent


Prof. Hans De Wulf ,

Doctor in de Rechten en Professor verbonden aan U Gent en aan het Instituut voor Financieel Recht. Als lid van de  4-koppige redactieraad van het vernieuwde Wetboek Vennootschappen één van de auteurs van de nieuwe wet. Docent voor verschillende vakken van het Belgische en Europese Vennootschapsrecht en M&A.  Auteur van diverse publicaties in het domein van het Vennootschapsrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De gemeenschappelijke kenmerken van de verschillende vennootschapsvormen
 • De nieuwe regels over NV en CV
 • De onderscheidende kenmerken, vereisten en troeven van NV CV en personenvennootschappen in vergelijking met de BV
 • De toepasbaarheid van elke vennootschapsvorm

Deelnemers in staat stellen om

 • De meest geschikte vennootschapsvorm te adviseren voor gegeven omstandigheden
 • Indien nodig de omzetting van de ene vennootschapsvorm in een andere te begeleiden

Deelnameprijs


248 EUR + BTW
Inclusief slidepack en documentatiebundel. Snacks en parking voor de deur worden aangeboden.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis

(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 02/08/2019
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 


Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
04/09/2019 in ANTWERPEN 13:00 - 17:00 50
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Prof. Hans DE WULF
05/09/2019 in HASSELT 18:00 - 22:00 50
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Prof. Hans DE WULF
06/09/2019 in GENT 13:00 - 17:00 50
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Maaltekouter 3, 9051 Gent (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Prof. Hans DE WULF