De derdenrekening garandeert gemoedsrust

Veilig verkopen of kopen? De derdenrekening van vastgoedmakelaar-bemiddelaar garandeert jou gemoedsrust.

Bescherming derdenrekening

Verkoop of koop jij straks een woning? Dan wil je uiteraard dat je geld veilig op de juiste plek terecht komt. Vastgoedmakelaar-bemiddelaars (net als rentmeesters) zijn verplicht om een derdenrekening te openen. Die rekening garandeert dat het geld van voorschotten en waarborgen wettelijk beschermd is, waardoor je als consument gerust kan zijn.

Wat is het?

De derdenrekening is één van de vele garanties waarvan je als consument geniet door samen te werken met een vastgoedmakelaar-bemiddelaar. Voorschotten of waarborgen die op een derdenrekening worden gestort, moeten door de vastgoedmakelaar-bemiddelaar zo snel mogelijk doorgestort worden naar de rechthebbende.

De rekening zorgt voor een strikte scheiding tussen het eigen vermogen en het beroepsvermogen van de vastgoedmakelaar-bemiddelaar. De voorschotten en waarborgen die op deze rekening worden gestort vallen zo buiten de boedel van de makelaar. Dat zorgt ervoor dat deze gelden niet opgeëist kunnen worden door schuldeisers bij bijvoorbeeld een faillissement. 

Derdengelden zijn dan ook wettelijk beschermd. Indien de notariële akte omwille van een fout van de verkoper niet kan worden verleden, kan je als consument zeker zijn dat je voorschot zal worden terugbetaald. 

Wettelijke verplichting

Het gebruik van de derdenrekening is sinds 1999 verplicht voor vastgoedmakelaars door de deontologie. In 2018, bij de hervorming van de vastgoedmakelaarswet, werd deze deontologische verplichting ook overgenomen in de wet, waardoor ze een wettelijke bescherming kreeg. 

De derdengelden zijn bovendien gewaarborgd door de financiële borgstelling, die deel uitmaakt van de collectieve verzekeringspolis. Dat geeft de garantie dat voorschotten bij een eventueel faillissement of insolvabiliteit terugbetaald worden. De waarborg geldt tot 250.000 euro per schadegeval, per jaar en per makelaar.

Hoe werkt het?

De vastgoedmakelaar-bemiddelaar zal de gelden zo snel mogelijk naar de rechthebbende overmaken. Als het om een gegronde reden niet mogelijk is om dit binnen vier maanden te doen, zal er een rubriekrekening geopend worden die gekoppeld is aan een bepaald dossier of een bepaalde klant.