Terug naar het overzicht

Recordaantal meldingen rond antiwitwas bij Cel voor Financiële Informatieverwerking: vastgoedmakelaars deden er 51

woensdag 14 juni 2023

Cel voor financiële informatieverwerking

Begin deze maand publiceerde de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) haar jaarverslag 2022. De CFI is belast met de behandeling van verdachte financiële feiten en verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die gemeld worden door bij wet aangeduide ondernemingen en personen. Uit het jaarverslag bleek dat er vorig jaar een recordaantal van 53.923 meldingen werden geregistreerd. De cel kon 1.257 nieuwe zaken en 1.593 aanvullende rapporten doorsturen naar de gerechtelijke autoriteiten. Meer dan de helft van het totale witwasbedrag dat in 2022 gemeld werd aan de parketten had betrekking op dossiers waarin ernstige fiscale fraude werd gepleegd.

Het merendeel van de meldingen is afkomstig van kredietinstellingen en van betalingsinstellingen. Afgelopen jaar hebben vastgoedmakelaars 51 keer een vermoeden van witwas in het kader van een vastgoedtransactie gemeld aan de CFI. Dat cijfer ligt in lijn van de 48 meldingen door vastgoedmakelaars die in 2021 werden doorgegeven, maar is wel aan de lage kant. Weet dat de meldingsplicht deel uitmaakt van je antitwitwasverplichtingen en dat je anoniem meldingen kan doorgeven.

Ter herinnering: als vastgoedmakelaar heb je 10 anti-witwasverplichtingen te vervullen. Raadpleeg zeker ook onze knowledge base waar je heel wat nuttige info rond antiwitwas vindt, en waarmee je je wapent tegen eventuele controles van de FOD Economie.