Terug naar het overzicht

Het belang van de derdenrekening

woensdag 14 september 2022

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Het belang van de derdenrekening kan niet genoeg onderstreept worden. De derdenrekening is een specifieke rekening die gebruikt wordt voor betalingen van en aan derden (denk aan voorschotten of waarborgen). Bemiddelaars- en rentmeesters moeten verplicht over een derdenrekening beschikken, ook in geval voorschotten rechtstreeks naar de notaris worden overgemaakt. Zo nu en dan stellen onze referendarissen die controles uitvoeren op het terrein vast dat bepaalde vastgoedmakelaars geen derdenrekening bezitten. Syndici zijn niet onderworpen aan deze verplichting.

Scheiding tussen privé- en beroepsinkomen

De derdenrekening zorgt voor een strikte scheiding tussen het eigen vermogen en het beroepsvermogen van de vastgoedmakelaar. Derdengelden behoren de vastgoedmakelaar niet toe en mogen nooit gebruikt worden om privé-aankopen of om het even welke andere kosten mee te financieren. Ook niet voor kleine bedragen die nadien worden teruggestort. Onze Uitvoerende Kamer ziet er strikt op toe dat de derdenrekening correct wordt aangewend. Transparantie is vereist. Elk bedrag moet aan een transactie of dossier gelinkt kunnen worden.

Wettelijke bescherming

De gelden op de derdenrekening zijn wettelijk beschermd waardoor ze buiten de boedel van de vastgoedmakelaar vallen en bij een mogelijk faillissement niet kunnen worden gebruikt om bevoorrechte schuldeisers mee te betalen. De derdengelden zijn gewaarborgd door de financiële borgstelling, die deel uitmaakt van de collectieve verzekeringspolis.

De vastgoedmakelaar dient de gelden zo snel als mogelijk naar de rechthebbende door te storten. Als hem dat om gegronde redenen binnen de vier maanden na ontvangst niet lukt, dient hij ze op een rubriekrekening (een geïndividualiseerde rekening geopend m.b.t. een bepaald dossier of een bepaalde klant) te plaatsen.

Verder mag er geen krediet worden toegestaan op de derdenrekening en mag ze nooit een debetsaldo vertonen.