Wat kan het BIV niet doen voor een klager?

 

  • Het BIV is niet gemachtigd om een schadevergoeding toe te kennen of om de vastgoedmakelaar te dwingen om je een schadevergoeding toe te kennen.

 

  • Het BIV heeft louter de bevoegdheid om op te treden bij overtredingen tegen die deontologische verplichtingen. Zo kunnen we je overeenkomst met de vastgoedmakelaar niet verbreken, noch tussenkomen voor wat betreft de burgerlijke aspecten van een geschil. Dit komt enkel de burgerlijke rechtbanken toe.

 

  • Het BIV kan niet optreden als bemiddelaar in geschillen tussen makelaars en consumenten.
12 oktober 2020