Klacht indienen tegen een onwettige beoefenaar

Wanneer je van mening bent dat je te maken hebt gehad met een niet-erkende, onwettige beoefenaar, kan je dit aan ons melden.

Klacht illegale makelaar

Klachtenformulier onwettige beoefenaar

  • Huidige Jouw gegevens
  • Betrokkenen, feiten en bewijzen
  • Voltooid

Procedure: wat gebeurt er na je klacht?

De Dienst Opsporing zal zelf verifiëren of de betrokkene al dan niet wettelijk aan de slag is. Vooraleer een gerechtelijke procedure wordt opgestart, zullen we eerst contact opnemen met de betrokkene. Pas wanneer blijkt dat deze de beschermde activiteiten niet stopzet, zetten we verdere stappen. Die kunnen zeer uiteenlopend zijn:

  • inschakelen van de inspectiedienst van de Federale Overheidsdienst Economische Zaken opdat zij een proces-verbaal kunnen opmaken en overmaken aan het openbaar ministerie (parket);
  • klacht neerleggen bij het openbaar ministerie;
  • klacht met burgerlijke partijstelling indienen bij de onderzoeksrechter;
  • rechtstreeks dagvaarden voor de correctionele rechtbank;
  • vordering tot staken van de activiteit voor de ondernemingsrechtbank.