Klacht indienen tegen een erkend vastgoedmakelaar

Wanneer je van mening bent dat een erkend vastgoedmakelaar een deontologische overtreding heeft begaan, kan je klacht indienen bij het BIV. Op deze pagina vind je het klachtenformulier.

Klacht erkende vastgoedmakelaar

Manieren om klacht in te dienen

 • Klachtenformulier

  Dien bij voorkeur je klacht in via het onderstaande klachtenformulier. We bevelen dit sterk aan, omdat je zo zeker bent dat we om te beginnen over de nodige informatie beschikken.

 • Alternatieve mogelijkheden

  Indien je dat wenst, kan je op één van deze manieren een klacht indienen:

  • per mail naar de Uitvoerende Kamer: uk@biv.be,
  • per brief: t.a.v. de rechtskundig assessor van het BIV, Uitvoerende Kamer, Luxemburgstraat 16b, 1000 Brussel.

Klachtenformulier erkend vastgoedmakelaar

 • Huidige Informatie over jezelf
 • Informatie over de vastgoedmakelaar
 • De feiten
 • Voltooid