Nieuwe deontologie raadpleegbaar
© BIV

Nieuwe deontologie raadpleegbaar

woensdag 19 december 2018

Zoals je intussen wel weet, treedt de nieuwe plichtenleer op 30 december dit jaar in werking. De nieuwe artikels staan overzichtelijk opgelijst op onze website. Je vindt er ook een samenvattende nota met de voornaamste wijzigingen alsook een PDF-versie van de huidige (straks oude) plichtenleer die nog geldt tot 30 december.

Je moet zeker weten dat er een vormingsplicht van 10 uur per deelkolom per kalenderjaar zal gelden. Dat betekent dat wie dus op beide deelkolommen staat ingeschreven, binnenkort 20u vorming per kalenderjaar moet volgen. Voor de nieuwe vormingsplicht houden we rekening met de gevolgde uren vanaf 1 januari 2019.

Verder gelden er verplichtingen aangaande de vermelding op je documenten en je kantoorwebsite van de verzekeraar (AXA Belgium NV), die instaat voor de beroepsaansprakelijkheidsdekking en de financiële borgstelling. Vergeet hierbij ook het polisnummer (730.390.160) niet te vermelden!

Voorbeeld: “BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)”.

Ook voor de syndicus zijn er enkele belangrijke nieuwigheden, o.a. op vlak van controle en bewaartermijn van financiële bewijsstukken. Benieuwd naar meer nieuwigheden uit de vernieuwde plichtenleer? Lees ons artikel in BIV-NEWS 2018/3!