Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Jaarverslag 2017: Eén vastgoedmakelaar per 1.130 Belgen!

donderdag 12 april 2018

Jaarverslag 2017: Eén vastgoedmakelaar per 1.130 Belgen!
©BIV

Jaarverslag BIV 2017 vandaag gepubliceerd

10.181 vastgoedmakelaars in België!

Het ledenaantal stijgt jaar na jaar. Eind 2017 telden we 10.181 leden, een nieuw record! Het vastgoedberoep blijft daarmee aan populariteit winnen. Het beroep is nochtans streng gereglementeerd en gecontroleerd, met een stagetraject, een vormings- en verzekeringsplicht en een na te leven deontologie. Maar dat schrikt mensen duidelijk niet af om een carrière als vastgoedmakelaar te ambiëren.

“Nergens in Europa is de reglementering en de controle op het vastgoedberoep zo streng geregeld als in België. Maar dat houdt mensen duidelijk niet tegen om voor een carrière als vastgoedmakelaar te kiezen.” Stefaan Leliaert, voorzitter BIV.

283 tuchtbeslissingen tegen vastgoedmakelaars (+11%)

De Uitvoerende Kamers van het Instituut ontvingen vorig jaar 1183 klachten (35% meer dan in 2016). De meeste Nederlandstalige klachten handelden over gebreken in de informatieplicht (bv. ontbreken EPC, stedenbouwkundige info…). De stijging valt te verklaren door het feit dat het Instituut beter gekend is. We lanceerden vorig jaar een animatiefilmpje waarbij het BIV aan het brede publiek werd voorgesteld en namen deel aan verschillende beurzen wat voor meer visibiliteit zorgde. Ondanks de grotere bekendheid bleken veel klachten ongegrond, waardoor ze geseponeerd werden. Dat gebeurt bv. als blijkt dat het BIV onbevoegd is, doordat het geen deontologisch fout maar een burgerlijk geschil betreft, doordat een klacht onvoldoende bewijskracht heeft, doordat de partijen intussen dankzij het BIV een onderling akkoord hebben bereikt etc.

De resterende klachten leidden alles samen tot 283 tuchtbeslissingen, 11% meer dan in 2016. Het ging daarbij om 32 schrappingen. Dat betekent dat 32 vastgoedmakelaars uit de markt zijn gehaald omdat ze bv. met derdengelden zijn gaan lopen, huurwaarborgen niet terugbetaalden etc. We spraken ook 97 schorsingen uit. Hierdoor kan de vastgoedmakelaar tijdelijk z’n job niet meer oefenen. Mogelijke oorzaken hierbij zijn bv. een samenwerking met een nepmakelaar, de niet-naleving van de vormingsverplichting, geen correct financieel en administratief beheer van een mede-eigendom… Het gebeurt regelmatig dat klagers aan het BIV laten weten dat ze tevreden zijn dat er een oplossing werd gevonden door tussenkomst van het Instituut.

Bijna elke week wordt een nepmakelaar uit de markt verwijderd

Tegenover de meer dan 10.000 plichtsbewuste erkende makelaars, staat een kleine maar hardnekkige groep van nepmakelaars, die zonder erkenning werken en schadelijk zijn voor de sector én de . Het is één van de wettelijke taken van het BIV om hen uit de markt te halen. De dossiers die geopend worden na vermoedens van nepmakelaardij betreffen soms een mede-eigenaar die als syndicus optreedt of een bediende die onder controle werkt van de vastgoedmakelaar. Maar als het effectief om een nepmakelaar gaat, kan de persoon in kwestie besluiten om het erkenningstraject aan te vatten. Doet hij dat niet, dan moet hij onmiddellijk de activiteiten stoppen, wat door onze privédetectives wordt nagegaan.

Het Instituut brengt de nepmakelaars ook voor de rechtbank. 42 van de 43 vonnissen uit 2017 werden daarbij uitgesproken in het voordeel van het BIV, waardoor de betrokkenen veroordeeld werden. Dat betekent dat er vorig jaar dankzij het Instituut bijna wekelijks een nepmakelaar uit de markt werd geplukt. Het BIV stelt alles in het werk om de

Consumenten kunnen controleren of de betrokkene een erkende makelaar is via de zoekmachine op www.biv.be.