Terug naar het overzicht

Het BIV boekt mooi resultaat in de strijd tegen nepmakelaars

donderdag 13 juli 2023

Persbericht - Afbeelding

In 2022 werden 14 nepmakelaars gerechtelijk veroordeeld

België telde eind vorig jaar 10.987 vastgoedmakelaars. Zij zijn allen onderworpen aan een deontologische code en hebben elk jaar opnieuw een vormingsplicht na te leven.  Daarnaast beschikken ze over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Tegenover deze vastgoedmakelaars staat een kleine, maar vervelende groep nepmakelaars. Zij treden de wet- en regelgeving met de voeten en zijn een gevaar voor de consument. Het opsporen en voor de rechtbank dagen van onwettige beoefenaars van het makelaarsberoep is dan ook een van de wettelijke taken van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). In 2022 liepen 14 nepmakelaars een gerechtelijke veroordeling op.

In 2022 opende het BIV 372 dossiers omtrent vermoedens van illegale makelaardij. In vergelijking met 2021 waren het er 36 minder. Dergelijke dossiers komen vaak tot stand op basis van klachten of informatievragen van consumenten en vastgoedprofessionals. Daarnaast heeft het BIV privédetectives in dienst om illegale praktijken op te sporen. Ook dat proactief speurwerk werpt zijn vruchten af. Vorig jaar maakten deze privédetectives 486 inspectieverslagen op.

Niet elk dossier komt voor de rechtbank. In eerste instantie vraagt het BIV informatie op. Soms is de betrokken persoon gewoon een bediende in een vastgoedkantoor, waardoor hij of zij eveneens beroepsactiviteiten mag stellen, of gaat het om een syndicus die mede-eigenaar blijkt te zijn, of is het vermoeden gewoon onterecht. In dergelijke gevallen kan het dossier snel worden afgesloten.

Over het BIV

Om het beroep van vastgoedmakelaar in België te reguleren en te controleren richtte de overheid in 1993 het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) op. Niemand mag als zelfstandige het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen of de titel ervan dragen zonder dat hij of zij BIV-erkend is. Het BIV controleert de toegang tot het beroep, waakt over de naleving van de deontologie van de vastgoedmakelaars, spoort onwettige beroepsuitoefening op en haalt daarbij zogenaamde nepmakelaars uit de markt.

Perscontacten

  • Olivier Morobé, eerste ondervoorzitter BIV, om@biv.be, 0475 84 62 62.
  • Dorien Stevens, communicatieverantwoordelijke BIV, ds@biv.be, 0472 94 88 06.