Terug naar het overzicht

BIV ontving afgelopen drie jaar 46 klachten rond discriminatie en blijft inzetten op vorming en sensibilisering

donderdag 28 april 2022

Publicaties

Vandaag 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Hoewel de problematiek zich al lang stelt, is discriminatie nog niet verholpen. Ook op de private huurmarkt niet, zo stelt het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) vast, dat tegelijk ook nuanceert.

  • Het tucht- en controleorgaan van alle Belgische vastgoedmakelaars ontving de afgelopen drie jaar 46 klachten rond discriminatie, die hoofdzakelijk met etnische afstamming of vermogen te maken hadden. 31 tuchtbeslissingen vloeiden hieruit voort.
  • De vastgoedmakelaar kan optreden als tussenpersoon bij een verhuring en ziet erop toe dat deze volgens de wettelijke én deontologische regels verloopt. Een makelaar is daartoe verplicht dankzij de beroepserkenning die door het BIV wordt toegekend. 
  • Het is soms een moeilijke evenwichtsoefening. Discriminatie is wettelijk verboden en dus moet een vastgoedmakelaar een discriminerende vraag van een verhuurder weigeren. Anderzijds wil hij zijn klant zo goed mogelijk bijstaan. Het komt erop aan om de verhuurder bewust te maken van zijn denkpatroon en hem te overtuigen om een keuze te maken op basis van objectieve criteria.   

Via vormingen rond het thema, waar het BIV sterk op inzet, leren vastgoedmakelaars heel concreet hoe te reageren op een mogelijk discriminerende vraag van een verhuurder. 

  • In 2021 werden door het BIV 24 vormingssessies rond de strijd tegen discriminatie georganiseerd. 
  • Hier namen 550 vastgoedmakelaars aan deel! Het gaat zowel om webinars als vormingen op locatie. Interessant is dat de lesgevers zelf ook vastgoedmakelaars zijn die werden opgeleid door Unia.  
  • Daarnaast zijn er ook e-learningcursussen ter beschikking rond het thema, die verplicht gevolgd moeten worden door stagiairs (aantal stagiairs in 2021: 2377).

Het BIV blijft inzetten op info- en sensibilisering rond deze problematiek in haar diverse publicaties.

Wie zich gediscrimineerd voelt kan steeds klacht indienen bij de Uitvoerende Kamer van het BIV.