Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Voorontwerp van decreet rond gebouwenpas goedgekeurd

woensdag 7 februari 2018

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

In BIV-Mail 229 deelden we de stand van zaken mee over de digitale woningpas. Dit dossier is intussen in een volgend stadium aanbeland. De Vlaamse Regering keurde op 2 februari immers het voorontwerp van decreet over de ‘gebouwenpas’ principieel goed. Het wordt nog steeds een unieke digitale interface voor de burger, die zorgt voor de opslag en uitwisseling van alle informatie (gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie) van een woning - of perceel. Aangezien er op termijn ook een uitbreiding naar andere gebouwen komt, verwijst men in het decreet al naar de 'gebouwenpas'.

In een eerste fase zal de woningpas inzage geven in attesten en keuringen waarover de Vlaamse Overheid beschikt. In een latere fase is uitbreiding met andere informatie (o.a. vergunningen, woningkwaliteit-tool, premies, renovatieadvies) voorzien en zal de woningpas verder kunnen worden aangevuld door de gebruiker. Zo zal hij o.a. attesten, keuringen of facturen van verbeteringswerken kunnen uploaden. De gebruiker is de houder van een zakelijk recht. Het gaat om de volle eigenaar, of een persoon met een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik.

Op termijn zou de woningpas ook toegankelijk worden voor derden, zoals vastgoedmakelaars, maar dit aspect moet nog verder worden uitgewerkt. De light-versie van de woningpas zou in april 2018 worden gelanceerd. Het voorontwerp van decreet moet nog voor advies langs o.a. de SERV, de Privacycommissie en de Vlaamse Woonraad passeren. Lees hier de memorie van toelichting.

Nieuwstags