Digitale woningpas en EPC+ komen dichterbij

Digitale woningpas en EPC+ komen dichterbij

woensdag 20 december 2017

Afgelopen vrijdag (15 december) werd op de studiedag van het Vlaams Energieagentschap (VEA) een stand van zaken meegedeeld omtrent het Renovatiepact, dat drie jaar geleden van start ging. Het Renovatiepact moet via een actieplan tegen 2050 tot een sterke verhoging van de renovatiegraad van de Vlaamse woningen leiden, alsook tot betere energieprestaties van die woningen. Een conceptnota met het verdere plan van aanpak voor de uitwerking van het Renovatiepact werd op 8 december 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Eén van de werven binnen dit Renovatiepact is de woningpas, waarover we reeds in BIV-Mail 186 communiceerden. Dit wordt een digitaal paspoort met daarin alle attesten en certificaten van de woning, gedurende zijn hele levensduur en overdraagbaar van eigenaar op eigenaar. De Vlaamse overheid wil hiermee het verbouwen, verhuren en verkopen vereenvoudigen. Het is in eerste instantie bedoeld als informatiebron voor de eigenaar. Naast een bundeling van alle attesten, zal de pas ook  energetisch advies geven en moet hij de eigenaar wijzen op mogelijke premies. De eigenaar zal het document elektronisch ook verder kunnen aanvullen. Belangrijk is dat op termijn ook derden zoals vastgoedmakelaars toegang zullen krijgen, al moet dit nog verder worden uitgewerkt. De eerste versie van de woningpas zou in april 2018 worden gelanceerd.

Op de studiedag werd ook het EPC+ voorgesteld. Het huidige EPC bestaat tien jaar en krijgt een opwaardering. Woningen zullen een energielabel krijgen met een kleur, waarbij donkerrood heel energieverslindend is en donkergroen heel energiezuinig. De energiescore, die we op vandaag kennen, blijft behouden en wordt bij het label geplaatst. 

De standaardaanbevelingen uit het huidige EPC worden in het EPC+ vervangen door een maatregelenpakket op maat van de specifieke woning. Er komt een overzicht met scores rond bv. de daken, gevels, vensters, dat opnieuw met een kleur wordt gelabeld. Het opgewaardeerde EPC+ zal ook adviseren welke verschillende onderdelen van een woning gerenoveerd kunnen worden en wat de geschatte kostprijs daarvan is. Het EPC+ zal hier enkele gangbare prijzen suggereren maar legt geen keuze op. Op deze manier zal ze ook een overzicht geven van verborgen of moeilijk in te schatten kosten. Opgelet: dit aspect komt er enkel voor eengezinswoningen en dus niet bij appartementen in een mede-eigendom! De invoering van het EPC+ is gepland op 1 januari 2019.

Ook nieuw: het VEA denkt eraan om ook een sensibiliserend EPC voor de gemene delen in een mede-eigendom te ontwikkelen. Dit zou een gebundeld advies worden en kan bv. sensibiliserend gebruikt worden door een vereniging van mede-eigendom (VME). Wanneer hierover meer bekend is laten we dit zeker weten.