Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Tuchtrechtspraak: bemiddel nooit zonder geschreven opdracht!

woensdag 6 juni 2018

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Regelmatig behandelt de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer dossiers waarbij een schriftelijke bemiddelingsopdracht ontbreekt of onvolledig is. Het KB van 12 januari 2007 omtrent bepaalde bedingen in bemiddelingsovereenkomsten stelt echter zeer duidelijk dat een voorafgaandelijke schriftelijke opdracht vereist is.

Zo beschikte de aangeklaagde in een recent dossier niet over een geschreven verhuuropdracht. Er was wel een schriftelijke opdracht tot verkoop, maar vrijwel meteen hadden zich kandidaat-huurders aangeboden voor het pand die voor een korte termijn een tijdelijk verblijf zochten. Bovendien was er nog een lopende huurovereenkomst die niet was ontbonden op het moment dat de huurder zijn huurovereenkomst tekende. Het verhuurdossier was daarenboven onvolledig en er gebeurde geen solvabiliteitsonderzoek naar de kandidaat-huurders. De UK benadrukte het belang van een voorafgaandelijke en welomschreven opdracht en legde een berisping op.
 
Ook in een ander dossier bemiddelde de beklaagde zonder geschreven bemiddelingsopdracht. Tevens werd een ereloon gevorderd dat niet bij wet of overeenkomst verschuldigd was, gezien er geen koop tot stand kwam. Er werd immers geen overeenstemming gevonden tussen de opdrachtgevers en de kandidaat-kopers. Het bod werd namelijk niet door beide opdrachtgevers aanvaard. De aanvaarding gebeurde voorwaardelijk en werd even later door de opdrachtgevers weer ingetrokken. Er kwam dus geen verkoop tot stand. Ook had de beklaagde niet alle stedenbouwkundige inlichtingen verzameld. De UK legde een waarschuwing op, met een bijkomende sanctie van 6 uur vorming inzake de samenstelling van een verkoopdossier.
 
Meer geanonimiseerde tuchtspraak vind je terug op onze site!

Nieuwstags