Dit nieuws is 5 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Syndicus: opgepast voor nalatigheden

woensdag 3 oktober 2018

Syndicus: opgepast voor nalatigheden
©BIV

Van syndici wordt verwacht dat ze een correct financieel, technisch en administratief beheer voeren. Twee recente tuchtbeslissingen van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer tonen aan dat je hier zeker aandacht moet aan besteden.

Zo liet een syndicus na om in een welbepaalde Vereniging van Mede-eigendom (VME) een jaarlijkse Algemene Vergadering te organiseren. Bovendien werden in een periode van meer dan drie jaar geen afrekeningen opgesteld. De leden van de UK stelden vast dat het hier geen éénmalige slordigheden betrof en dat ook onenigheden binnen de VME niet als excuus konden worden aangehaald om niet aan zijn verplichtingen te moeten voldoen. Er werd 2 weken schorsing opgelegd, dit wel met uitstel gedurende 3 jaar.

In een ander dossier voerde een syndicus na beëindiging van zijn mandaat nog drie financiële verrichtingen uit vanop de rekening van de VME, ter betaling van zijn facturen. De syndicus zorgde er echter voor dat de gelden snel teruggestort werden. De leden van de Uitvoerende Kamer namen aan dat de aangeklaagde geen malafide intenties had. Daarenboven erkende hij ook zijn fout. Er werd in dit dossier een berisping opgelegd.

Voor meer geanonimiseerde tuchtrechtspraak, kan je terecht op onze site.

Nieuwstags