Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Stagemeester: werk samen met een stagiair als dusdanig!

woensdag 15 november 2017

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Onze Nederlandstalige Uitvoerende Kamer ziet zich regelmatig geconfronteerd met volgend probleem: de samenwerking tussen een stagemeester en een niet-erkende, doordat de kandidaat-stagiair nog in afwachting is van zijn officiële goedkeuring als stagiair, maar intussen wel al vastgoedactiviteiten uitvoert. Enkel indien de aanvraag als stagiair van een persoon effectief werd goedgekeurd en de persoon op de lijst van stagiairs werd opgenomen, kan en mag hij als zelfstandige actief zijn. Wees als stagemeester dus alert! Wil je de kandidaat-stagiair toch al laten starten, dan kan dat enkel onder het bediendenstatuut, en dus tot het moment waarop zijn erkenning is verleend.

In een recent dossier kreeg een stagemeester een zware sanctie omdat hij twee personen, die niet erkend waren als stagiair een tijdlang tewerkstelde in zijn kantoor. Beide personen waren verantwoordelijk voor de bemiddeling van een hele reeks panden. De ene bleek ingeschreven te zijn in de KBO, maar was nog niet als stagiair erkend. De andere persoon in kwestie was zelfs weggelaten van de lijst van stagiairs. De stagemeester beweerde niet op de hoogte te zijn van het feit dat de personen niet erkend waren. Daarnaast had de stagemeester ook gedurende twee jaar nagelaten om zijn vormingsverplichting na te komen. Een verzwarend element dat voor een stagemeester van weinig plichtsbesef getuigt.

De Uitvoerende Kamer oordeelde dat de stagemeester de eer, waardigheid en goede naam van de makelaars had aangetast. Bovendien negeerde hij ook twee keer een schrijven van het BIV waarin er gepeild werd naar de situatie. Hij heeft uiteindelijk 13 maand samengewerkt met illegale beoefenaars wat als zeer ernstig werd beschouwd. Laat dit dossier dus een wijze les zijn. Check steeds of de stagiair ook echt stagiair is en een BIV-erkenning op zak heeft. Bovenvermelde tuchtsanctie toont aan dat nalatigheid en onzorgvuldigheid hieromtrent verregaande gevolgen kan hebben! Bekijk alle geanonimiseerde tuchtrechtspraak.

Nieuwstags