Dit nieuws is 5 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Ontwerp van decreet inzake energiebepalingen vandaag gestemd

woensdag 7 november 2018

Ontwerp van decreet inzake energiebepalingen vandaag gestemd

Vandaag 7 november wordt in de Plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie gestemd. Het gaat om een verzameldecreet dat diverse wijzigingen voorstelt, onder andere een aanpassing en correctie van de EPB- en EPC-regelgeving, de creatie van een rechtsgrond voor renovatieadvies en diverse maatregelen over hernieuwbare energie.

De conceptnota aan de Vlaamse Regering betreffende het Renovatiepact stelt dat een renovatieadvies wordt uitgewerkt om de huidige energieprestatie van de woning te optimaliseren. Dit advies moet de woningeigenaar toelaten te beslissen om de renovatie onmiddellijk, dan wel in fasen uit te voeren, en moet een onderbouwde inschatting van de investeringskosten omvatten. Het EPC zal uitgebreid worden met het renovatieadvies. Het huidige EPC zal een opwaardering krijgen, iets waar we voorheen, toen dit nog EPC+ heette, in BIV-Mail 229 al over communiceerden. In een volgende BIV-Mail brengen we meer details over dit vernieuwde EPC. 

Nieuwstags