Dit nieuws is 5 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Jaarverslag 2018: Focus op tucht

woensdag 12 juni 2019

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

In deze BIV-Mail staan we stil bij het tuchtluik uit ons jaarverslag 2018, dat we afgelopen woensdag lanceerden. Hoewel we vorig jaar nagenoeg evenveel klachten ontvingen als in 2017, stelden we aan Nederlandstalige zijde ongeveer 5% minder klachten vast (736). Er waren 774 seponeringen - waarvan 446 Nederlandstalig - wat neerkomt op 60%. Een klacht kan geseponeerd worden om diverse redenen, zoals bijvoorbeeld omdat het een burgerlijk geschil betreft waarvoor het BIV onbevoegd is, omdat er tot een minnelijke oplossing is gekomen, omdat er geen of onvoldoende bewijs voorligt, ... De rechtskundige assessor kan seponeren afhankelijk van het respecteren van bepaalde voorwaarden, zoals het opnemen van de nodige informatie in publiciteit, het aanpassen van gebruikte bemiddelingsopdrachten, ...

Uiteindelijk namen we alles samen 336 beslissingen, waarvan 261 tuchtsancties (35 schrappingen, 113 schorsingen, 57 berispingen en 56 waarschuwingen). 18 keer werd een beklaagde vrijgesproken en 57 keer ging het om ‘andere’ uitspraken. Dit is bv. de vaststelling dat een vastgoedmakelaar de opgelegde voorwaarden bij een tuchtsanctie met uitstel heeft nageleefd, het aanstellen van een verslaggever…

In totaal werd 96 keer hoger beroep aangetekend tegen beslissingen van de Uitvoerende Kamers. 88 keer gebeurde dat door de betrokken vastgoedmakelaar zelf (67 Nl/29 Fr), 5 keer door de rechtskundige assessoren (1 Nl/4 Fr) en 3 keer door het Bureau (1 Nl/2 Fr).

Nieuwstags