Dit nieuws is 9 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Inderdaad, de ene orde is de andere niet…

woensdag 29 april 2015

Inderdaad, de ene orde is de andere niet…

In BIV-Mail 105 nodigden we jullie uit om de enquête van de Federatie Vrije Beroepen (FVB) over het BIV in te vullen. Intussen zijn de cijfers van de 14 bevraagde gereglementeerde beroepen, goed voor 2929 respondenten, binnen. Een bloemlezing.

”Van deze tijd? Ja, maar…”, zeggen vastgoedmakelaars

91,7% van de vastgoedmakelaars vindt dat een Orde of Instituut nog wel degelijk van deze tijd is (zie grafiek), al vraagt wel 1 op 2 makelaars nog verdere modernisering. Dat ligt in lijn met de andere bevraagde beroepen. 7 op de 10 vastgoedmakelaars vinden dat het BIV voldoende inspeelt op nieuwe tendensen en actua, tegenover gemiddeld 4 op 10 over alle Ordes of Instituten. Die positieve signalen komen tot uiting in het feit dat maar liefst 5 leden op 6 aangeeft ook vrijwillig lid zou worden van het BIV, een cijfer waar we uiteraard erg tevreden mee zijn.

Laag “black box”-gehalte

Bovendien zijn we verheugd dat onze inspanningen om transparant en open te communiceren effect hebben. Het BIV heeft een laag “black box”-gehalte, zo blijkt duidelijk uit de resultaten. Vastgoedmakelaars willen transparantie en krijgen dat ook. Veel meer dan de gemiddelde vrije beroeper in de enquête kennen jullie de werking van de geldende tuchtprocedure (“wat te doen indien er een klacht tegen mij als beroepsbeoefenaar wordt neergelegd”, “bestaat er een dossier met mijn procesgegevens”, “kan ik mij laten bijstaan in de verdediging”, …). 84,8% zit wat dat betreft in de “goede” helft van het spectrum, terwijl dit in de gehele enquête 47,9% bedraagt (zie grafiek). Daarnaast wil 1 op 2 makelaars dat het brede publiek geanonimiseerde tuchtbeslissingen kan consulteren. Vandaag publiceren we op onze website al zo een didactische selectie. En tot slot vindt 97,9% van de vastgoedmakelaars dat klagers op één of andere manier moeten worden geïnformeerd over de tuchtbeslissing die in hun zaak is gevallen - een mogelijkheid die het BIV vandaag al voor de klager(s) voorziet.

Aanbevelingen FVB

De Federatie Vrije Beroepen formuleert op basis van de enquête onder alle vrije beroepers enkele concrete aanbevelingen. De FVB wil een tweejaarlijkse “Ordebarometer” in het kader van permanente zelfevaluatie. Omdat bij sommige instellingen het “black box”-gehalte nog te groot is, is de organisatie voorstander van meer transparante communicatie bij de verschillende instellingen. Tot slot pleit FVB voor meer uniformiteit in tuchtprocedures bij de vrije beroepen.

Lees de overkoepelende resultaten hier.