Terug naar het overzicht

Huurschatter vooral gebruikt door verhuurders en eigenaar-bewoners

woensdag 20 september 2023

mains écrivant sur un laptop

De huurschatter is een online tool die zowel huurders als verhuurders een indicatie geeft bij het beoordelen of bepalen van een gangbare huurprijs voor een Vlaamse woning (uitgezonderd kamers of tweede verblijven).

De tool maakt gebruik van een statistisch model dat op basis van het adres en enkele kenmerken van de woning een inschatting maakt van wat een mogelijke huurprijs kan zijn. Het blijft echter een schatting en is dus niet bindend. De prijsberekening van de huurschatter wordt elk jaar in september geactualiseerd. In een recente schriftelijke vraag werd er gepeild naar het gebruik ervan.

 

Zo werd er vorig jaar ruim 53.000 keer gebruik van gemaakt. In 32.202 gevallen gebeurde er een unieke opzoeking op basis van één adres. Daarnaast valt op dat de huurschatter zo’n 20.000 keer werd aangewend door verhuurders en 6.957 keer door eigenaar-bewoners die mogelijk een verhuring overwegen. Die aantallen liggen hoger dan het gebruik door huurders (4.348). Anderzijds neemt het aantal unieke opzoekingen van huurders wel toe in vergelijking met 2021, van 3.836 naar 4.348 of een stijging met 13%. Immokantoren gebruikten de schatter 1.744 keer.