Terug naar het overzicht

Doe geen beroep op een aanbrenger om je immoportefeuille te vergroten

woensdag 20 september 2023

comparaison de deux annonces

Het gebeurt helaas nog dat vastgoedmakelaars hun pandenportefeuille willen laten aangroeien door beroep te doen op een derde die hen in contact brengt met potentiële verkopers of verhuurders, in de hoop dat daar vervolgens een koop- of huurovereenkomst uit voortvloeit. We benadrukken bij deze nogmaals dat dit een illegale praktijk is.

Daarnaast merken we dat deze derde vaak door de vastgoedmakelaar een vergoeding ontvangt, hetzij financieel, hetzij in natura,  wat een verzwarend element vormt. Het is derhalve duidelijk dat een economische activiteit wordt uitgeoefend zonder dat men hiervoor over de nodige erkenning beschikt. Als die vergoeding daarenboven niet is aangegeven, riskeren zowel diegene die de betaling doet als diegene die ze ontvangt verdere vervolging door bv. de fiscus.

 

Vastgoedmakelaars die samenwerken met niet-erkende derden begaan een inbreuk op artikel 22 van de Plichtenleer dat stelt dat dit verboden is. Jij als vastgoedmakelaar riskeert opgeroepen te worden om je te verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer, terwijl de niet-erkende derde het beroep illegaal heeft uitgeoefend.

 

Want de activiteiten die deze aanbrenger uitvoert (al dan niet tegen betaling) worden door de rechtbanken als bepalende bijstand beschouwd bij de totstandkoming van een verkoop- of huurovereenkomst betreffende onroerend goed dat toebehoort aan derden. Sowieso moet elke persoon die als zelfstandige vastgoedmakelaarsactiviteiten uitvoert over een BIV-erkenning beschikken. Je mag dus geen beroep doen op derden die panden bij je aanbrengen. Ook het louter prospecteren op de markt is een activiteit die enkel aan vastgoedmakelaars is voorbehouden.