Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Hervorming vastgoedmakelaarswet gestemd

woensdag 20 december 2017

Hervorming vastgoedmakelaarswet gestemd

Afgelopen donderdag 14 december werd de hervorming van de vastgoedmakelaarswet in het Parlement unaniem goedgekeurd. De nieuwe wetgeving zorgt voor een verdere professionalisering van ons beroep en biedt meer bescherming aan de consument.

De belangrijkste wijziging is de bescherming van de voorschotten tegen een mogelijk faillissement van de vastgoedmakelaar. De derdenrekening, dewelke reeds deontologisch verplicht was én beschermd werd door de financiële borgstelling (collectieve polis),  wordt nu eindelijk ook wettelijk verankerd. De verkoper kan er zeker van zijn dat de overgemaakte voorschotten hem zullen toekomen. Nu vallen de derdengelden dus ook buiten een mogelijk faillissement (zoals bij notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders). Er kan in geen geval beslag op worden gelegd om bevoorrechte schuldeisers mee te betalen. Dat  biedt zekerheid aan de consument maar leidt vooral tot een doorgedreven professionalisering van ons beroep.

Verder leidt de wetshervorming tot meer transparantie in de tuchtprocedure. Zo kan een klager in beroep gaan tegen een beslissing tot seponering. Verder zullen we, in zeer ernstige gevallen, aan de rechter kunnen vragen om voorlopige maatregelen te nemen tegen de kleine minderheid van vastgoedmakelaars die er oneerlijke praktijken op nahouden. De nieuwe vastgoedmakelaarswet wijzigt dus het tuchtprocedurerecht.

Voor alle duidelijkheid: de nieuwe wet wijzigt NIETS op vlak van inschrijvings- en stagevoorschriften!

Lees het persbericht dat we verspreidden n.a.v. de nieuwe vastgoedmakelaarswet.

 

Nieuwstags