Tevreden met hervorming vastgoedmakelaarswet

Tevreden met hervorming vastgoedmakelaarswet

vrijdag 15 december 2017

De nieuwe vastgoedmakelaarswet is zojuist gestemd in het Parlement. Het is het resultaat van maandenlang gesleutel, samen met de heer Denis Ducarme, minister van o.a. Middenstand, Zelfstandigen en KMO's en zijn voorganger, de heer Willy Borsus. De hervorming stuurt aan op een verdere professionalisering van de vastgoedmakelaar en creëert meer transparantie voor de consument.

Wettelijke verankering derdenrekening

Het verplicht gebruik van een derdenrekening is niet nieuw en stond reeds opgenomen in de deontologie van de vastgoedmakelaar. Nu wordt deze kwaliteitsrekening ook wettelijk verankerd. Het BIV heeft hier jarenlang op aangedrongen. We zijn dan ook erg tevreden dat dit realiteit wordt. Doordat de derdengelden duidelijk worden gescheiden van het eigen vermogen van de makelaar, vallen deze buiten de boedel van de makelaar, waardoor ze bij een mogelijk faillissement toekomen aan de rechthebbenden, voor wie de derdengelden bedoeld zijn. Hierdoor wordt de consument beter beschermd.

Meer slagkracht voor het BIV

Het BIV zal via een spoedprocedure aan de rechter kunnen vragen om bewarende maatregelen te nemen ten aanzien van oneerlijke makelaars, om zo te voorkomen dat ze meer slachtoffers maken en het imago van het beroep schade toebrengen. Zo kan het BIV preventief aan de rechter vragen om een voorlopig bewindvoerder aan te stellen die, in afwachting van een beslissing, tijdelijk het beheer van de syndicus overneemt ter bescherming van de mede-eigenaars. Ook de toegang tot de rekening waarop de derdengelden staan, kan door de rechter worden geblokkeerd.

Stefaan Leliaert, BIV-voorzitter: " De overgrote meerderheid van de vastgoedmakelaars weet perfect hoe ze hun job moeten uitvoeren en hoe ze correct met hun klanten moeten omgaan. Maar deze hervorming zet onze goede manier van werken nog kracht bij. Het Instituut krijgt ook meer mogelijkheden om op te treden tegen oneerlijke makelaars. Dat kunnen we alleen maar toejuichen."

Transparantere tuchtprocedure

De wetshervorming richt zich sterk op de belangen van de consument. De tuchtprocedure wordt transparanter gemaakt, iets wat de klager zeker zal waarderen. Zo kan de klager een herziening van de beslissing tot seponering vragen, wanneer zijn klacht zonder gevolg wordt geklasseerd. Een soort van beroep dus, dat behandeld zal worden door een rechtskundig assessor-generaal. Nieuw is ook dat de definitieve tuchtbeslissing automatisch zal worden gecommuniceerd aan de klager. Er wordt tevens in specifieke maatregelen voorzien om verenigingen van mede-eigenaars te informeren.

In een notendop

  • BIV uiterst tevreden: derdenrekening is naast deontologisch nu ook wettelijk verankerd;
  • BIV kan om bewarende maatregelen verzoeken ter bescherming van de consument en het imago van de sector;
  • transparantere tuchtprocedure;
  • mogelijkheid voor de klager om een herziening van beslissing te vragen in geval zijn klacht geseponeerd werd;