Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Guidelines verduidelijkt: het te betalen tarief

woensdag 24 mei 2017

Guidelines verduidelijkt: het te betalen tarief

Ook in deze BIV-Mail zoomen we opnieuw in op de guidelines van de FOD Economie betreffende het totale te vermelden tarief in de bemiddelingsopdrachten. De guidelines vormen een checklist die de Economische Inspectie hanteert bij de controles van de makelaarsopdracht. Vandaag bespreken we artikel 2,2° van het Koninklijk Besluit van 12 januari 2007.

“Het door de consument te betalen tarief voor de bemiddelingsopdracht. Dit tarief is het totale tarief, waaronder is begrepen: de belasting over de toegevoegde waarde, alle overige taksen en de kosten van alle diensten die door de consument verplichten moeten worden bijbetaald.”

Een voorbeeld: Wanneer de commissie in geval van opdracht tot verkoop 2% bedraagt, vermeld je 2,42% inclusief btw.  De commissie bedraagt in geval van opdracht tot verhuur 1 maand huur= 1,21x maandhuur.

Je mag als vastgoedmakelaar een clausule voorzien waarbij je de kosten voor wettelijke stukken die je verzamelt (EPC, bodemattest,…) bijkomend mag aanrekenen op voorwaarde dat je:

  • het bewijs levert van het werkelijk betaald bedrag;
  • hiervoor geen extra administratieve kosten aanrekent;
  • de documenten bij beëindiging van de opdracht aan de opdrachtgever overhandigt;
  • de opdrachtgever de mogelijkheid geeft om hiervan af te zien (bv. door deze stukken zelf voor te leggen).

Het BIV is van oordeel dat de administratieve kosten die je als makelaar hebt door de aanvraag van deze attesten, aangerekend moeten kunnen worden, voor zover deze kosten duidelijk overeengekomen worden. De aanvraag van deze attesten vergt immers tijd en opvolging. Ook in geval er niet verkocht zou worden, blijven de attesten geldig. Het Instituut vindt het dan ook niet logisch dat de makelaar de gemaakte administratieve kosten hiervoor niet kan doorrekenen, iets wat we meermaals hebben aangekaart tijdens gesprekken met de FOD Economie. Het BIV vraagt hieromtrent meer duidelijkheid in de wetgeving. 

Nieuwstags