Terug naar het overzicht

Documenteer je stage grondig!

woensdag 5 februari 2020

Documenteer je stage grondig!
©shutterstock

In BIV-Mail 317 haalden we het al aan: het is cruciaal om je agenda in de stagetool (verplicht te gebruiken voor stagiairs ingeschreven sinds 2019) regelmatig aan te vullen, bij voorkeur dagelijks en met duidelijke omschrijvingen. De meerderheid doet dit consequent, maar voor sommigen is er nog werk aan de winkel. Te vaak ziet onze stagedienst agenda’s waar dagen of wekenlang ‘afhandeling administratie, telefoons en mails’ staat ingevuld. Op die manier kunnen we ons geen beeld vormen van de werkzaamheden tijdens jouw stage. Daarnaast is het belangrijk om voldoende en goede bijlagen te uploaden. Zaken dus waar je aan hebt meegewerkt. Als je bv. zelf alle nodige stappen in een verkoopdossier hebt gezet, kan je gerust de verkoopovereenkomst uploaden (ook al heeft je stagemeester die ondertekend en niet jijzelf). Wat hier wezenlijk is, is je bijdrage aan het gehele dossier.

Jouw verantwoordelijkheid, niet de onze

De stagetool is intussen ruim een jaar in gebruik. Binnenkort komen dus de eerste stagiairs hun bekwaamheidsproeven afleggen. Via de meldingen en reminders die in de tool zijn ingebouwd proberen we jullie zo veel mogelijk te responsabiliseren. Aan jou om je verantwoordelijkheid op te nemen. Wie zijn agenda nauwelijks of zeer vaag invult en wie amper bijlagen en/of evaluatieformulieren uploadt, riskeert dat de Uitvoerende Kamer oordeelt dat de stage op onvoldoende wijze werd volbracht en dat je dus nog geen toegang krijgt tot je bekwaamheidsproef. Laat het niet zo ver komen!

Afrondingsvoorwaarden

Tijdens de stage heb je wanneer je maar wil alle informatie over de voorwaarden om je stagedossier af te ronden. Elk van die voorwaarden is groen, geel of rood. Als een balkje in het geel staat, wil dat zeggen dat onze stagedienst eerst toelating moet verlenen alvorens je actie kan ondernemen. Dat is bv. het geval bij de upload van je facturen. Ter info: er bestaat een uitgebreide handleiding over de stagetool waarin we alle componenten en onze verwachtingen minutieus uitleggen. Die handleiding is de ultieme startersgids voor stagiairs die toegang krijgen tot de stagetool. Op onze site lees je hoe je je het best op de bekwaamheidsproef kan voorbereiden.

Nieuwstags