Terug naar het overzicht

Controlepunten Economische Inspectie toegelicht: KBO-inschrijving

vrijdag 5 februari 2021

Controlepunten Economische Inspectie toegelicht: KBO-inschrijving

Vorige week kondigden we aan dat de Economische Inspectie binnenkort start met het voeren van algemene onderzoeken waarbij ze controleert of de verschillende aspecten van de wetgeving worden nageleefd. Ook vastgoedmakelaars zullen gecontroleerd worden. Eén van de controlepunten die kunnen worden nagegaan is de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Vanzelfsprekend moet je correct ingeschreven staan in de KBO. Het is belangrijk dat de gegevens up-to-date zijn (denk aan vestigingseenheden, bestuursfuncties…). Daartoe dien je zelf de nodige stappen te ondernemen. Dit kan bv. via de tool My Enterprise. Meer info betreffende de inschrijving vind je op deze pagina van de FOD Economie. Daarnaast moeten ook je NACEBEL-codes correct zijn (je kan geen facturen sturen voor activiteiten waarvoor je niet bent ingeschreven in de KBO). 

Check alvast via de KBO Public Search of je huidige NACEBEL-codes in orde zijn. Hierna volgen de correcte NACEBEL-codes inzake vastgoedmakelaarsactiviteiten:

  • 68311 (“Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis”);

  • 68321 (“Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis”);

  • 68322 (“Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis”);

  • 46180 (“handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen”, voor bemiddeling bij de overdracht van aandelen).

Nieuwstags