Terug naar het overzicht

BIV publiceert jaarverslag 2022: weer recordaantal leden al lijkt stabilisatie ingezet

woensdag 7 juni 2023

Cover jaarverslag 2022

Uit ons jaarverslag dat we vandaag publiceren, blijkt dat ons land vorig jaar 10.987 vastgoedbemiddelaars, syndici en rentmeesters telde. Dat zijn er 37 meer dan het jaar daarvoor. Hoewel er nog nooit zoveel vastgoedmakelaars in ons land actief zijn geweest, lijkt het aantal wel stilaan af te toppen. De toename is in vergelijking met andere jaren minder groot en de eerste rapportages van dit jaar tonen een lichte afname.

We merken opnieuw enkele tendenzen op. Een derde van onze leden is vrouwelijk. Hun aandeel stijgt traag maar gestaag. Van alle provincies blijkt Namen de ‘vrouwelijkste provincie’ te zijn in ons land. We mochten afgelopen jaar ook 955 nieuwe stagiairs verwelkomen en 489 titularissen prijken sinds vorig jaar op het Tableau. In de nieuwsbrieven van de komende weken gaan we telkens bij één welbepaald topic uit ons jaarverslag stilstaan.

Ruim 1.500 geopende tuchtdossiers

Ook de tuchtkamers draaiden afgelopen jaar weer op volle toeren. Er werden in totaal aan beide taalzijden 1.547 tuchtdossiers geopend, waarvan 1.011 door de Uitvoerende Kamer (UK). Er werden uiteindelijk 276 tuchtbeslissingen genomen in 353 dossiers. Het vaakst werden schorsingen opgelegd (142).

De klachten die het BIV ontvangt komen zowel  van consumenten, openbare instanties als van andere vastgoedmakelaars.

Verder worden er ook proactieve controles in de kantoren uitgevoerd door onze referendarissen. Aan Nederlandstalige kant vonden het voorbije jaar 354 van die controles plaats. Tijdens een kantoorbezoek worden zaken als de vormingsplicht, de affichering van de tarieven, de stedenbouwkundige info in de publicaties, de transparantie op de derdenrekening enz. gecontroleerd. Van die 354 proactieve controles leidden er 17 tot een oproeping voor de tuchtkamer (4,8%). In 195 dossiers waren er lichte tekortkomingen en volstond een vermanende brief van de rechtskundige assessor met verzoek tot de nodige aanpassingen. Bij de overige gecontroleerde kantoren bleek alles in orde te zijn.

Tot slot opende onze Opsporingsdienst, die nepmakelaardij bestrijdt, 372 dossiers in 2022. Dat zijn er 40 minder dan in 2021. De dossiers kwamen tot stand op basis van klachten maar evenzeer na het werk van onze privédetectives die samen 486 inspectieverslagen opstelden.