Terug naar het overzicht

Binnenkort ook renovatieverplichting voor residentiële gebouwen

woensdag 2 maart 2022

Langetermijnpad eengezinswoningen & appartementen

Vrijdag 18 februari werd een ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (zie onze eerdere communicatie). Er zijn heel wat wijzigingen aan de energiewetgeving op til. Zo wordt er bepaald dat de aardgasdistributienetbeheerders, vanaf 1 januari 2026, niet meer op aardgas mogen aansluiten voor residentiële en niet-residentiële gebouwen waarvoor vanaf die datum een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen bij nieuwbouw wordt aangevraagd.

Via artikel 11.2/2.1 van voornoemd Energiedecreet werd in de mogelijkheid voorzien om te bepalen dat niet-residentiële gebouwen bij een notariële overdracht in volle eigendom, of bij het vestigen van een opstalrecht of erfpacht binnen een gestelde termijn na het verlijden van de authentieke akte aan een minimaal energieprestatieniveau moeten voldoen. Die verplichting is op 1 januari dit jaar in werking getreden. Binnen de vijf jaar na het verlijden van de authentieke akte moet een energielabel C of beter behaald worden.

Dit kader rond de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen is verder concreet uitgewerkt in een Besluit van de Vlaamse Regering dat vorige week, op 25 februari voor een eerste maal door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Nieuwe eigenaars van woongebouwen zullen vanaf 1 januari 2023 verplicht worden om binnen de 5 jaar na notariële overdracht in volle eigendom de woning energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Eenzelfde verplichting zal ook gelden voor niet-residentiële eenheden. Dit zijn kleine eenheden zoals een kantoor, handelszaak, … in een gebouw waarvan de bruikbare vloeroppervlakte niet groter mag zijn dan 500 m².

Er wordt ook een langetermijnpad vastgelegd waarbij uitgewerkt is aan welke renovatie-eisen eengezinswoningen, appartementen en kleine niet-residentiële eenheden de komende jaren moeten voldoen.

Er wordt hiervoor in een flankerende maatregel voorzien: het toepassingsgebied van de energielening+ en het renteloos renovatiekrediet wordt vanaf 1 januari 2023 namelijk uitgebreid. Niet-energiezuinige woningen die tot label D gerenoveerd worden kunnen een energielening+ krijgen van 20.000 euro. Niet-energiezuinige appartementen kunnen een lening van 20.000 euro krijgen als ze renoveren tot label C en 10.000 euro als ze renoveren tot label D. De bedragen van de rentesubsidies worden aanzienlijk verhoogd ingevolge voornoemd Besluit dat het Energiebesluit van 19 november 2010 wijzigt. Wie renoveert tot label C of strenger heeft gedurende een bepaalde tijd recht op een negatieve rente (tot -1,5% indien tot label A wordt gerenoveerd),  en verkrijgt daardoor dus in totaal een hogere rentesubsidie.

Alvorens het besluit voor een tweede maal door de Vlaamse Regering kan goedgekeurd worden moet het eerst overgezonden worden naar enkele adviesorganen. We houden je hiervan verder op de hoogte.