Terug naar het overzicht

Vanaf 2023 renovatieverplichting voor residentiële gebouwen met slechtste EPC-scores

woensdag 10 november 2021

Vanaf 2023 renovatieverplichting voor residentiële gebouwen met slechtste EPC-scores
©Shutterstock

We gaven al een paar keer mee dat er vanaf 1 januari 2022 een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen of eenheden op komst is, waarbij deze binnen de vijf jaar na het verlijden van de authentieke akte voor verkoop, erfpacht of opstalrecht aan enkele minimale energetische maatregelen voldoen. Aanvullend op deze maatregelen moeten kleine niet-residentiële gebouwen (< dan 500 m2) binnen de vijf jaar na overdracht ook energielabel C of beter behalen. 

Deze renovatieverplichting zal nu een uitbreiding naar residentiële gebouwen krijgen. De Vlaamse Regering heeft, met de Klimaatconferentie van Glasgow in gedachten, immers beslist dat het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 uit 2019 die een -35% reductie van broeikasgasuitstoot ten opzichte van 2005 voorop stelde ambitieuzer moet. Bovenop alles wat in dat plan reeds is voorzien, beslist de Vlaamse Regering nu een extra pakket aan maatregelen, waardoor de ambitie wordt bijgesteld naar een reductie van -40%. 

De renovatieverplichting van residentiële gebouwen na overdracht maakt hier deel van uit. De algemene lijnen zijn uitgewerkt in een ontwerpdecreet dat wijzigingen aanbrengt aan het Energiedecreet van 8/05/2009. De uitvoering van de maatregel zal worden opgelegd aan respectievelijk de eigenaar, opstalhouder of erfpachter na een notariële overdracht in volle eigendom, of bij het vestigen van een opstalrecht of erfpacht. 

Het is aan de Vlaamse Regering om hier bij uitvoeringsbesluit concreet invulling aan te geven. Het is nog wachten op teksten hierrond. In haar visienota rond bijkomende klimaatregelen gaf de regering alvast aan dat nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen (EPC label E of hoger) vanaf 1 januari 2023 binnen de vijf jaar na notariële overdracht in volle eigendom hun woning tot label D dienen te renoveren. 

En ook

Verder wil men ook het toepassingsgebied van de energielening+ en het renteloos renovatiekrediet vanaf 1 januari 2023 uitbreiden en versterken zodat onzuinige woningen die tot label D worden gerenoveerd hiervoor eveneens in aanmerking komen. Vanaf label C zou men gedurende 10 jaar een negatieve rente aanbieden bij het renovatiekrediet of de energielening+.

Vanaf 2025 wordt voor appartementen en woningen in gesloten bebouwing een EPC-labelnorm (label E) beoogd. Beschikken ze over een label F, dan komen ze in aanmerking om ongeschikt verklaard te worden. Open en halfopen woningen zouden minimaal label F moeten behalen.

Voor nieuwbouw wil men vanaf 1 januari 2023 de installatie van een hybride warmtepomp, een combinatie van gasketel en warmtepomp, verplichten. Voor stedenbouwkundige vergunningen vanaf 1 januari 2026 zal tevens zowel bij residentiële als niet-residentiële nieuwbouw geen aardgasaansluiting meer mogelijk zijn. Ook zal aan het federale niveau worden gevraagd om de BTW-verlaging van 21% naar 6% voor sloop en heropbouw na 2022 voor het ganse Vlaamse grondgebied te verlengen. 

Ook wat deze voorstellen betreft is het nog wachten op de vertaling hiervan naar een uitvoeringsbesluit. We houden jullie op de hoogte.