Downloads

Downloads

Het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

Het KB van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars. Ook wel "KB-Freya" genoemd. Wat is verplicht en wat is verboden in bemiddelingsopdrachten met een consument?

Downloaden

De regels inzake de organisatie en de werking van het BIV

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

Het KB van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Organisatiebesluit. Werking van de BIV-organen (Nationale Raad, Bureau, Kamers). (Tucht)procedure Kamers. Gewijzigd bij KB van 2 april 2014 - BS 5 mei 2014. 

Downloaden

Kaderwet dienstverlenende intellectuele beroepen

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

Gecodificeerd door KB 3 augustus 2007. Legt de bevoegdheid van de BIV-organen vast.

Downloaden

De toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

KB van 30 augustus 2013 betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar.

Downloaden

Toelichtende nota - Bemiddelingsopdrachten

PDF - Laatst bijgewerkt: 26/12/2021

Downloaden

Stagereglement van het BIV

PDF - Laatst bijgewerkt: 15/12/2021

Stagereglement voor stagiairs ingeschreven na 16 september 2013. Goedgekeurd bij KB 23 juli 2013.

Downloaden

Aanvraag tot afwijking op artikel 17 van het stagereglement

PDF - Laatst bijgewerkt: 10/12/2021

Voor een aanvraag tot afwijking van artikel 17 van het stagereglement.

Downloaden
Brochure "Discriminatie op de huisvestingsmarkt"

Brochure "Discriminatie op de huisvestingsmarkt"

PDF - Laatst bijgewerkt: 10/12/2021

Discriminatie op de huisvestingsmarkt. Informatie voor huurders, eigenaars en professionals uit de sector. De antidiscriminatiewetgeving, tips en nuttige adressen.

Opvolger van brochure "Discriminatie op de huisvestingsmarkt. Hoe kan je het vermijden? Praktische tips."

Downloaden

Collectieve verzekering BIV

PDF - Laatst bijgewerkt: 10/12/2021

De collectieve verzekering van alle BIV-vastgoedmakelaars vanaf 1 januari 2016

Downloaden

Handleiding Antiwitwas

DOCX - Laatst bijgewerkt: 10/12/2021

Versie februari 2021. Dit document is bestemd om de vastgoedmakelaars bij te staan bij het opstellen en het inwerkingstellen van passende interne maatregelen en controleprocedures, zoals opgelegd door in toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (B.S. 6 juni 2017).

Downloaden