Downloads

Downloads
Logo BIV

BIV-logo (pdf)

PDF - Laatst bijgewerkt: 27/04/2022

Download het logo van het BIV in pdf-formaat, zonder tekst.

Downloaden

Stageovereenkomst

PDF - Laatst bijgewerkt: 02/03/2022

Model van stageovereenkomst tussen stagiair en stagemeester.

Downloaden

Verzekeringsprogramma BIV - verklarende nota

PDF - Laatst bijgewerkt: 09/02/2022

Nota bij het verzekeringsprogramma voor vastgoedmakelaars: Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Uitbating, Beroepsaansprakelijkheid en Borgstelling

Downloaden

Inschrijvingsformulier rechtspersoon

PDF - Laatst bijgewerkt: 18/01/2022

Met dit formulier doe je de aanvraag tot inschrijving van een rechtspersoon. De rechtspersoon wordt dan ingeschreven op het tableau van titularissen. Vergeet de checklist niet door te nemen!

Downloaden

Reglement van inwendige orde BIV

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

Reglement van inwendige orde, goedgekeurd bij ministerieel schrijven van 6 mei 2003.

Downloaden

Antiwitwaswet 2017

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

Antiwitwaswet van 18 september 2017. Deze wet vervangt integraal de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. 

Downloaden

Het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

Het KB van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars. Ook wel "KB-Freya" genoemd. Wat is verplicht en wat is verboden in bemiddelingsopdrachten met een consument?

Downloaden

Kaderwet dienstverlenende intellectuele beroepen

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

Gecodificeerd door KB 3 augustus 2007. Legt de bevoegdheid van de BIV-organen vast.

Downloaden

De toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

KB van 30 augustus 2013 betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar.

Downloaden

Toelichtende nota - Bemiddelingsopdrachten

PDF - Laatst bijgewerkt: 26/12/2021

Downloaden