Downloads

Downloads

Vastgoedmakelaarswet 2013

PDF - Laatst bijgewerkt: 09/02/2022

Vastgoedmakelaarswet van 11 februari 2013 aangaande vastgoedmakelaars-bemiddelaar, -syndicus en -rentmeester. Versie van september 2021.

Downloaden

Reglement van Plichtenleer (Deontologie van de vastgoedmakelaar)

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

Het Reglement van Plichtenleer is de deontologische code van de vastgoedmakelaar. Vastgoedmakelaars die zich niet aan deze deontologie houden, riskeren een tuchtsanctie.

Downloaden

Reglement ter uitvoering van de antiwitwaswet

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/08/2022

KB van 01-04-2022 tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande vastgoedmakelaars.

Downloaden

Bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar

PDF - Laatst bijgewerkt: 14/06/2022

KB van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Oprichting van het BIV.

Downloaden

Wet op de mede-eigendom

PDF - Laatst bijgewerkt: 07/06/2022

Wet mede-eigendom (uittreksel uit het Burgerlijk Wetboek).

Downloaden

Reglement van inwendige orde BIV

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

Reglement van inwendige orde, goedgekeurd bij ministerieel schrijven van 6 mei 2003.

Downloaden

Antiwitwaswet 2017

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

Antiwitwaswet van 18 september 2017. Deze wet vervangt integraal de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. 

Downloaden

Het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

Het KB van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars. Ook wel "KB-Freya" genoemd. Wat is verplicht en wat is verboden in bemiddelingsopdrachten met een consument?

Downloaden

De regels inzake de organisatie en de werking van het BIV

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

Het KB van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Organisatiebesluit. Werking van de BIV-organen (Nationale Raad, Bureau, Kamers). (Tucht)procedure Kamers. Gewijzigd bij KB van 2 april 2014 - BS 5 mei 2014. 

Downloaden

Kaderwet dienstverlenende intellectuele beroepen

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

Gecodificeerd door KB 3 augustus 2007. Legt de bevoegdheid van de BIV-organen vast.

Downloaden