Downloads

Modelcontracten en andere nuttige documenten

U bent hier

Knowledge base - Downloads

 • Reglement van Plichtenleer (Deontologie van de vastgoedmakelaar)

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 16/01/2019
  Het Reglement van Plichtenleer is de deontologische code van de vastgoedmakelaar. Vastgoedmakelaars die zich niet aan deze deontologie houden, riskeren een tuchtsanctie.
 • Vastgoedmakelaarswet 2013

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 21/10/2021
  Wet van 11 februari 2013. Vastgoedmakelaarswet 2013 aangaande vastgoedmakelaars-bemiddelaar, -syndicus en -rentmeester. Versie van januari 2018.
 • Antiwitwaswet (18 september 2017)

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 04/01/2019
  Antiwitwaswet van 18 september 2017. Deze wet vervangt de wet van 11  januari  1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme integraal. 
 • Kaderwet dienstverlenende intellectuele beroepen

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 04/01/2019
  Gecodificeerd door KB 3 augustus 2007. Bevoegdheid BIV-organen.
 • Stagereglement van het BIV

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 04/01/2019
  Stagereglement voor stagiairs ingeschreven na 16 september 2013. (Goedgekeurd bij KB 23 juli 2013)
 • Het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars (KB 12 januari 2007)

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 04/01/2019
  Bepaalde bedingen in bemiddelingsopdrachten met consument. Ook "KB Freya" genoemd.
 • De regels inzake de organisatie en de werking van het BIV (KB 20 juli 2012)

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 04/01/2019
  Organisatiebesluit. Werking van de BIV-organen (Nationale Raad, Bureau, Kamers). (Tucht)procedure Kamers. Gewijzigd bij KB van 2 april 2014 - BS 5 mei 2014. 
 • Reglement ter uitvoering van de antiwitwaswet (KB 30 juli 2013)

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 04/01/2019
  Antiwitwasreglement ter uitvoering van de antiwitwaswet aangaande vastgoedmakelaars.
 • Bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar (KB 6 september 1993)

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 04/01/2019
  Oprichting van het BIV. Belgisch Staatsblad, 13 oktober 1993
 • De toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar (KB 30 augustus 2013)

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 04/01/2019
  Toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar. Benodigde diploma's en meer...
 • Wet op de mede-eigendom (BW)

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 11/01/2022
  Wet mede-eigendom (uittreksel uit Boek 3 ´Goederen´ van het Burgerlijk Wetboek).
 • Reglement van inwendige orde BIV

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 07/01/2019