Downloads

Modelcontracten en andere nuttige documenten

U bent hier

Knowledge base - Downloads

 • Inschrijvingsformulier vastgoedmakelaar worden

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 18/08/2020
  Wil je vastgoedmakelaar worden? Begin dan met het aanmaken van je BIV-account. In dit document vind je de link.
 • Verklaring op eer

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 12/08/2020
  Het document "verklaring op eer" dat in het kader van de aanvraag om vastgoedmakelaar te worden, ingevuld en ondertekend toegevoegd dient te worden aan de aanvraag.
 • Aanvraag tot weglating

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 18/01/2021
  Een weglating is een soort van "pauze" van je erkenning en kan herroepen worden door een wederinschrijving. 
 • Aanvraag tot inschrijving als Stagemeester

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 05/02/2021
  Je kandidatuur stellen als stagemeester doe je met dit formulier, getiteld "Aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagemeesters".
 • Stageverslag bemiddelaar

  Downloaden
  doc - Laatste update: 06/07/2020
  Stagerapport voor stagiairs die hun stage gestart zijn vóór 1/1/2019.
 • Stage-evaluatieformulier voor stagemeesters

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 27/09/2019
  Evaluatieformulier stage, in te vullen door de stagemeester. Enkel voor stages begonnen vóór 1/1/2019!
 • Stageverslag syndicus

  Downloaden
  doc - Laatste update: 06/07/2020
  Stagerapport voor stagiairs die hun stage gestart zijn vóór 1/1/2019.
 • Aanvraag tot afwijking op artikel 17 van het stagereglement

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 05/02/2021
  Voor een aanvraag tot afwijking van artikel 17 van het stagereglement.
 • Aanvraag tot wederinschrijving als stagiair

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 31/03/2021
  Dit is het formulier waarmee je je wederinschrijving aanvraagt als stagiair.
 • Aanvraag tot wederinschrijving als titularis

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 31/03/2021
  Dit is het formulier waarmee je je wederinschrijving aanvraagt als titularis.
 • Voorafgaandelijke verklaring van occasionele uitoefening

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 31/03/2021
  Voorafgaandelijke verklaring tot occasionele uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar in België.
 • Inschrijvingsformulier rechtspersoon

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 04/05/2020
  Met dit formulier doe je de aanvraag tot inschrijving van een rechtspersoon. De rechtspersoon wordt dan ingeschreven op het tableau van titularissen. Vergeet de checklist niet door te nemen!
 • Formulier voor schadeaangifte bij verzekering

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 12/07/2019
  Door vastgoedmakelaars te hanteren formulier voor de aangifte van schadegevallen.
 • Inschrijvingsformulier vastgoedmakelaar worden door beroepservaring

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 31/03/2021
  Formulier enkel voor wie het beroep van vastgoedmakelaar heeft uitgeoefend vóór 13 oktober 1993: hetzij in hoedanigheid van zelfstandige gedurende 3 maanden tussen 14 juli 1993 en 13 oktober 1993; of gedurende tenminste 3 jaar (al dan niet onderbroken) tijdens de periode tussen 14 oktober 1983 en 13 oktober 1993. hetzij in de hoedanigheid van bediende, gedurende tenminste 3 jaar (al dan niet onderbroken) tijdens de periode tussen 14 oktober 1983 en 13 oktober 1993.