Downloads

Modelcontracten en andere nuttige documenten

U bent hier

Knowledge base - Downloads

 • Inschrijvingsformulier vastgoedmakelaar worden

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 18/08/2020
  Wil je vastgoedmakelaar worden? Begin dan met het aanmaken van je BIV-account. In dit document vind je de link.
 • Stageovereenkomst

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 29/06/2020
 • Verklaring op eer

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 12/08/2020
  Het document "verklaring op eer" dat in het kader van de aanvraag om vastgoedmakelaar te worden, ingevuld en ondertekend toegevoegd dient te worden aan de aanvraag.
 • Aanvraag tot weglating

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 18/01/2021
  Een weglating is een soort van "pauze" van je erkenning en kan herroepen worden door een wederinschrijving. 
 • Reglement van Plichtenleer (Deontologie van de vastgoedmakelaar)

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 16/01/2019
  Het Reglement van Plichtenleer is de deontologische code van de vastgoedmakelaar. Vastgoedmakelaars die zich niet aan deze deontologie houden, riskeren een tuchtsanctie.
 • Vastgoedmakelaarswet 2013

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 19/03/2020
  Wet van 11 februari 2013. Vastgoedmakelaarswet 2013 aangaande vastgoedmakelaars-bemiddelaar, -syndicus en -rentmeester. Versie van januari 2018.
 • Handleiding Antiwitwas

  Downloaden
  docx - Laatste update: 02/01/2019
  Versie juli 2016, mededeling CFI van 19 februari 2016. Dit document is bestemd om de vastgoedmakelaars bij te staan bij het opstellen en het inwerkingstellen van passende interne maatregelen en controleprocedures, zoals opgelegd enerzijds door artikel 16 van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (hierna de AWW) en anderzijds door het Reglement goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 juli 2013 (hierna het Reglement).
 • Aanvraag tot inschrijving als Stagemeester

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 13/01/2020
  Je kandidatuur stellen als stagemeester doe je met dit formulier, getiteld "Aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagemeesters".
 • Stageverslag bemiddelaar

  Downloaden
  doc - Laatste update: 06/07/2020
  Stagerapport voor stagiairs die hun stage gestart zijn vóór 1/1/2019.
 • Stage-evaluatieformulier voor stagemeesters

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 27/09/2019
  Evaluatieformulier stage, in te vullen door de stagemeester. Enkel voor stages begonnen vóór 1/1/2019!
 • Stageverslag syndicus

  Downloaden
  doc - Laatste update: 06/07/2020
  Stagerapport voor stagiairs die hun stage gestart zijn vóór 1/1/2019.
 • GDPR Register van verwerkingsactiviteiten

  Log in om te downloaden
  xlsx - Laatste update: 05/04/2019
  Verplicht bij te houden register van verwerkingsactiviteiten in het kader van de GDPR, op maat van de vastgoedmakelaar.
 • Aanvraag tot afwijking op artikel 17 van het stagereglement

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 13/01/2020
  Voor een aanvraag tot afwijking van artikel 17 van het stagereglement.
 • Aanvraag tot wederinschrijving als stagiair

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 24/03/2020
  Dit is het formulier waarmee je je wederinschrijving aanvraagt als stagiair.
 • Voorafgaandelijke verklaring van occasionele uitoefening

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 23/12/2019
  Voorafgaandelijke verklaring tot occasionele uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar in België.

Pagina's