Downloads

Modelcontracten en andere nuttige documenten

U bent hier

Knowledge base - Downloads

 • Inschrijvingsformulier vastgoedmakelaar worden

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 18/08/2020
  Wil je vastgoedmakelaar worden? Begin dan met het aanmaken van je BIV-account. In dit document vind je de link.
 • Stageovereenkomst

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 20/01/2022
 • Verklaring op eer

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 12/08/2020
  Het document "verklaring op eer" dat in het kader van de aanvraag om vastgoedmakelaar te worden, ingevuld en ondertekend toegevoegd dient te worden aan de aanvraag.
 • Aanvraag tot weglating

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 29/07/2021
  Wil je een aanvraag tot weglating indienen? Dat gebeurt vanaf nu digitaal vanuit je BIV-account. In dit document vind je de link. Een weglating is een soort van "pauze" van je erkenning en kan herroepen worden door een wederinschrijving. 
 • Reglement van Plichtenleer (Deontologie van de vastgoedmakelaar)

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 16/01/2019
  Het Reglement van Plichtenleer is de deontologische code van de vastgoedmakelaar. Vastgoedmakelaars die zich niet aan deze deontologie houden, riskeren een tuchtsanctie.
 • Vastgoedmakelaarswet 2013

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 21/10/2021
  Wet van 11 februari 2013. Vastgoedmakelaarswet 2013 aangaande vastgoedmakelaars-bemiddelaar, -syndicus en -rentmeester. Versie van januari 2018.
 • Handleiding Antiwitwas

  Downloaden
  docx - Laatste update: 01/03/2021
  Versie februari 2021. Dit document is bestemd om de vastgoedmakelaars bij te staan bij het opstellen en het inwerkingstellen van passende interne maatregelen en controleprocedures, zoals opgelegd door in toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (B.S. 6 juni 2017).
 • Aanvraag tot inschrijving als Stagemeester

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 05/02/2021
  Je kandidatuur stellen als stagemeester doe je met dit formulier, getiteld "Aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagemeesters".
 • Stageverslag bemiddelaar

  Downloaden
  doc - Laatste update: 06/07/2020
  Stagerapport voor stagiairs die hun stage gestart zijn vóór 1/1/2019.
 • Stage-evaluatieformulier voor stagemeesters

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 27/09/2019
  Evaluatieformulier stage, in te vullen door de stagemeester. Enkel voor stages begonnen vóór 1/1/2019!
 • Stageverslag syndicus

  Downloaden
  doc - Laatste update: 06/07/2020
  Stagerapport voor stagiairs die hun stage gestart zijn vóór 1/1/2019.
 • GDPR Register van verwerkingsactiviteiten

  Log in om te downloaden
  xlsx - Laatste update: 05/04/2019
  Verplicht bij te houden register van verwerkingsactiviteiten in het kader van de GDPR, op maat van de vastgoedmakelaar.
 • Aanvraag tot afwijking op artikel 17 van het stagereglement

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 05/02/2021
  Voor een aanvraag tot afwijking van artikel 17 van het stagereglement.
 • Aanvraag tot wederinschrijving als stagiair

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 31/03/2021
  Dit is het formulier waarmee je je wederinschrijving aanvraagt als stagiair.
 • Aanvraag tot wederinschrijving als titularis

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 31/03/2021
  Dit is het formulier waarmee je je wederinschrijving aanvraagt als titularis.

Pagina's