Downloads

Modelcontracten en andere nuttige documenten

U bent hier

Knowledge base - Downloads

 • Voorafgaandelijke verklaring van occasionele uitoefening

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 31/03/2021
  Voorafgaandelijke verklaring tot occasionele uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar in België.
 • Inschrijvingsformulier rechtspersoon

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 04/05/2020
  Met dit formulier doe je de aanvraag tot inschrijving van een rechtspersoon. De rechtspersoon wordt dan ingeschreven op het tableau van titularissen. Vergeet de checklist niet door te nemen!
 • Formulier voor schadeaangifte bij verzekering

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 20/10/2021
  Door vastgoedmakelaars te hanteren formulier voor de aangifte van schadegevallen. Opgelet: gebruik bij voorkeur het online platform (link in document).
 • Inschrijvingsformulier vastgoedmakelaar worden door beroepservaring

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 31/03/2021
  Formulier enkel voor wie het beroep van vastgoedmakelaar heeft uitgeoefend vóór 13 oktober 1993: hetzij in hoedanigheid van zelfstandige gedurende 3 maanden tussen 14 juli 1993 en 13 oktober 1993; of gedurende tenminste 3 jaar (al dan niet onderbroken) tijdens de periode tussen 14 oktober 1983 en 13 oktober 1993. hetzij in de hoedanigheid van bediende, gedurende tenminste 3 jaar (al dan niet onderbroken) tijdens de periode tussen 14 oktober 1983 en 13 oktober 1993.
 • Overeenkomst Syndicus

  Log in om te downloaden
  docx - Laatste update: 29/11/2021
  Modelovereenkomst voor syndici
 • Verkoopopdracht, exclusief, buiten onderneming, zonder stilzwijgende verlenging

  Log in om te downloaden
  docx - Laatste update: 24/07/2019
 • Verhuuropdracht, niet-exclusief, buiten onderneming, met stilzwijgende verlenging

  Log in om te downloaden
  docx - Laatste update: 24/07/2019
 • Verhuuropdracht, niet-exclusief, buiten onderneming, zonder stilzwijgende verlenging

  Log in om te downloaden
  docx - Laatste update: 24/07/2019
 • Verkoopopdracht, niet-exclusief, buiten onderneming, met stilzwijgende verlenging

  Log in om te downloaden
  docx - Laatste update: 24/07/2019
 • Verkoopopdracht, niet-exclusief, buiten onderneming, zonder stilzwijgende verlenging

  Log in om te downloaden
  docx - Laatste update: 24/07/2019
 • Antidiscriminatieclausule voor contracten

  Log in om te downloaden
  doc - Laatste update: 02/01/2019
 • Antiwitwaswet (18 september 2017)

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 04/01/2019
  Antiwitwaswet van 18 september 2017. Deze wet vervangt de wet van 11  januari  1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme integraal. 
 • Kaderwet dienstverlenende intellectuele beroepen

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 04/01/2019
  Gecodificeerd door KB 3 augustus 2007. Bevoegdheid BIV-organen.
 • Verhuuropdracht, niet-exclusief, binnen onderneming, zonder stilzwijgende verlenging

  Log in om te downloaden
  docx - Laatste update: 24/07/2019
 • Stagereglement van het BIV

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 04/01/2019
  Stagereglement voor stagiairs ingeschreven na 16 september 2013. (Goedgekeurd bij KB 23 juli 2013)

Pagina's