Welke commissie mag mijn vastgoedmakelaar vragen?

Er bestaan geen vaste, verplichte of aanbevolen tarieven

De vastgoedmakelaars zijn volledig vrij hun tarieven te bepalen. Verplichte of opgelegde tarieven zijn immers verboden. Dit is niet alleen zo voor de vastgoedmakelaars, maar ook voor advocaten, architecten, enz. Het opleggen van tarieven is strijdig met het mededingingsrecht.

Tarieven en mededinging

Op 9 februari 2004 publiceerde de Europese Commissie een rapport over de mededinging op het gebied van de professionele dienstverlening. In dit rapport heeft de Europese Commissie aangegeven dat ook het opstellen van aanbevolen ereloontarieven een inbreuk op het mededingingsrecht kan uitmaken. Gelet op het voorgaande had het BIV begin 2004 dan ook beslist om - als voorzorgsmaatregel - de aanbevolen tarieven van haar website te verwijderen totdat er meer juridische zekerheid was. Inmiddels is de uitspraak van de Europese Commissie gekend. Op 24 juni 2004 kreeg de Orde van Architecten van de Europese Commissie een boete van € 100.000 opgelegd omdat haar aanbevolen barema's een inbreuk uitmaakten op artikel 81, lid 1, van het EG Verdrag. (De Nationale Raad van de Orde van Architecten besloot daarop om geen beroep aan te tekenen tegen deze beslissing.)

15 oktober 2015