Dit nieuws is 8 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Welke tarieven hanteren de vastgoedmakelaars?

woensdag 6 juli 2016

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

“Vastgoedmakelaars zijn vrij hun tarieven te bepalen”, concludeerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) vorige week na grootschalig onderzoek. De BMA maakt tegelijkertijd gewag van een “beperkte differentiatie wat betreft de gehanteerde tarieven, waarbij het vaste tarief van 3% als commissieloon nog steeds het referentiepunt vormt voor vele vastgoedmakelaars”. De BMA wenst daarom meer diversiteit te zien in de tariefstructuren die vastgoedmakelaars hanteren. Maar welke tarieven gebruiken we als vastgoedmakelaars nu eigenlijk?

Verschillende modellen

Hele stapels tuchtbeslissingen én een door een online bevraging verzamelde dataset van 2.889 antwoorden, werden door de BMA voor het onderzoek geanalyseerd. De BMA zelf spreekt van “een hoge responsgraad” en een “representatieve groep respondenten”. De bevraging legde op Belgisch niveau vier tarificatiemodellen bloot. Zowel tussen de gewesten als tussen de provincies zijn er duidelijke verschillen merkbaar.

  • vast percentage van het verkoopbedrag
  • variabel percentage van het verkoopbedrag
  • vast absoluut bedrag
  • andere modellen

55% gebruikt een tariefvork

28% van de vastgoedmakelaars geeft aan een vast tarief van 3% commissie te hanteren. 3% geeft aan een hoger vast tarief te hanteren, 4% zegt lagere commissies te vragen. 55% van de vastgoedmakelaars antwoordt aan de BMA met een tariefvork te werken (die in 94% van de gevallen rondom de 3% commissie ligt) en 10% onder ons gebruikt een forfaitair bedrag of een andere berekening.

Als Instituut kunnen wij de vrije concurrentie alleen maar aanmoedigen. Er bestaan geen aanbevolen tarieven of barema’s. Het opleggen of zelfs aanbevelen van tarieven is immers strijdig met het mededingingsrecht. Elke ondernemer moet zijn eigen prijs vrij kunnen bepalen. Het belangrijkste is dat de consument voor de bemiddelingsopdracht op een kwalitatieve dienstverlening kan rekenen die de afgesproken commissie rechtvaardigt.

Nieuwstags