De competentietest: een oriënterende eerste stap

Je bent uitgenodigd om de competentietest te komen afleggen. Of je bent stagemeester en wil graag weten hoe je de resultaten van jouw stagiair moet interpreteren. Hieronder kom je alles te weten over de test, hoe je je kan inschrijven, hoe de test er uit ziet en hoe je je best kan voorbereiden.

Wat is de competentietest en wat is het doel ervan?

De competentietest probeert in kaart te brengen hoe het staat met je kennis over een aantal thema’s die aan bod komen bij de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Als je de competentietest aflegt, krijg je een beeld van wat al voldoende gekend is en waar er eventueel toch bepaalde aandachtspunten liggen waar tijdens de stage kan aan gewerkt worden.

Sommige kandidaat-stagiairs hebben al een vastgoedopleiding achter de rug, voor anderen is het de eerste keer dat ze met het beroep van vastgoedmakelaar in aanraking komen. Maar het mag duidelijk zijn: het doel is louter jou als kandidaat-stagiair bewust te maken van je sterktes en zwaktes. Niet meer, niet minder. Niemand wordt geweerd van de lijst van stagiairs op basis van de uitkomst van deze test.

Hoe je je hierop voorbereidt? Het is niet de bedoeling dat er hard gestudeerd wordt voor deze test. Anderzijds is het ook niet verboden om je hier en daar al wat in te lezen over de thema’s die aan bod zullen komen.

Zo ziet de competentietest er uit

Welke thema's komen aan bod?

 

 • Beheer en rentmeesterschap
 • Boekhouden en ondernemen
 • Bouwkunde
 • Woningbouwwet
 • Contractenrecht m.i.v. antiwitwaswetgeving en anti-discriminatiewetgeving
 • Deontologie
 • Vastgoedfiscaliteit
 • Hypothecair krediet en verzekeringen
 • Omgevingsrecht
 • Verhuur
 • Verkoop
 • Waardebepaling
 • Zakenrecht en Ondernemingsrecht

De vragen over al deze thema’s werden uitgewerkt door de docenten van de drie Vlaamse hogescholen die een voltijdse vastgoedopleiding aanbieden (te weten Hogeschool Gent, Odisee Hogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen).

Dezelfde thema’s worden opnieuw bevraagd in de schriftelijke bekwaamheidsproef. Op die manier weet iedereen van bij het begin wat er verwacht wordt en hoe hij of zij ervoor staat bij het begin van de stage. 

De competentietest geeft een beeld van hoe je er qua kennis voor staat bij het begin van je stage

Het BIV bekeek samen met een aantal experten ter zake welke topics aan bod moeten komen in deze test. Op basis van de bevindingen van een interne werkgroep van ervaringsdeskundigen, de ontwerpen van de beroepskwalificatiedossiers voor vastgoedbemiddelaar, syndicus en rentmeester zoals deze werden opgesteld door het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF323) en de drie voormelde hogescholen kwamen we tot bovenstaande thema’s.

60 meerkeuzevragen

De test is een meerkeuzevragenlijst die je kennis over de hierboven opgesomde kennisdomeinen nagaat.

 • Hoeveel vragen je over elk kennisdomein krijgt, is afhankelijk van de deelkolom (bemiddelaar of syndicus) waarvoor je de test aflegt.
 • Je krijgt in totaal 60 meerkeuzevragen, met telkens 3 antwoordalternatieven.
 • Per vraag bestaat er slechts 1 juist antwoord.
 • Er worden geen punten afgetrokken bij een fout antwoord.
 • Je krijgt 2 uur de tijd om deze test af te leggen. Je blokkeert dus best de hele voor- of namiddag in je agenda.

Wanneer, waar en hoe moet ik de competentietest afleggen?

Het afleggen van de competentietest is de laatste horde om je inschrijving op de lijst van stagiairs in orde te brengen. Je komt de test afleggen op het BIV in Brussel, op het datum en tijdstip van je keuze. Zodra jouw dossier voor inschrijving op de lijst van stagiairs volledig is, ontvang je van ons via e-mail een uitnodiging en kan je je in je persoonlijke account inschrijven voor een sessie naar keuze.

Vervolgens zal je dossier automatisch doorgestuurd worden naar de Uitvoerende Kamer (UK). De UK zal op de eerstvolgende vrije zitting jouw aanvraag bekijken en indien alles in orde is, zal je opgenomen worden op de lijst van stagiairs. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing. Hou er rekening mee dat het een tweetal weken zal duren voor je bericht krijgt over je opname op de lijst van stagiairs na het afleggen van de competentietest. De exacte datum van deze bevestiging kan niet op voorhand gegeven worden. Het heeft dan ook geen zin om het BIV te contacteren om te weten wanneer je de bevestiging van je opname op de lijst van stagiairs ontvangt.

Nadat je bent ingeschreven op de lijst van stagiairs, kan je de resultaten van je competentietest terugvinden in je online account op biv.be. Ook je stagemeester zal jouw resultaten te zien krijgen in zijn of haar account.

Belangrijke praktische informatie

Kom op tijd, dat is 15 minuten op voorhand

We vragen om 15 minuten voor de aanvang van de competentietest op het BIV aanwezig te zijn. Op die manier kunnen alle deelnemers gelijktijdig beginnen en wordt niemand gestoord door laatkomers. Kandidaten die meer dan 15 minuten te laat komen, om welke reden dan ook, zullen niet meer worden toegelaten en moeten een nieuwe afspraak maken. Hou rekening met de dagelijkse files richting Brussel!

Hier kan je terugvinden hoe je het BIV het gemakkelijkst kan bereiken. 

Kan je niet aanwezig zijn?

Kan je niet aanwezig zijn op de competentietest, dan moet je dit uiterlijk de dag vóór de test schriftelijk melden via hb@biv.be.

Identificeer jezelf ter plaatse

Breng de bevestiging van je afspraak mee, samen met je identiteitskaart, paspoort of rijbewijs ter identificatie. Heb je geen met foto voorzien document mee waaruit je identiteit blijkt, word je niet toegelaten tot de competentietest.

Hulpmiddelen zijn verboden

De competentietest wil een reëel beeld scheppen van jouw kennis. Daarom is elk toestel met communicatiemogelijkheden verboden, net als alle documenten, materialen of technologische snufjes die als zodanig dienst zouden kunnen doen. Alle toestellen moeten uitgeschakeld neergelegd worden in het gedeelte van de zaal dat voorbehouden is voor de persoonlijke voorwerpen van de deelnemers.

Volgende stap in het traject: de stage