Alweer een nieuw record: België telt intussen 10.767 vastgoedmakelaars

Alweer een nieuw record: België telt intussen 10.767 vastgoedmakelaars

woensdag 5 mei 2021
  • Jaar na jaar stijgt het aantal vastgoedmakelaars. In 2010 waren ze nog met 8.855. Op tien jaar tijd kwamen er bijna 2.000 leden bij;
  • Het BIV opende 1.505 tuchtdossiers, deels op basis van klachten, deels op basis van proactieve controles;
  • Ook die proactieve controles uitgevoerd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) nemen toe. Vorig jaar werd er over het ganse land 384 keer gecontroleerd;
  • De strijd tegen nepmakelaars blijft één van de prioriteiten. Dat resulteerde in 380 geopende dossiers en 326 inspectieverslagen. 25 onwettige beoefenaars werden gerechtelijk veroordeeld en zo uit de markt gehaald dankzij de inspanningen van het BIV.

>> Lees ons jaarverslag 2020!

Sinds 2011 gaat de curve met de ledenaantallen enkel maar in stijgende lijn. Tussen het aantal weglatingen (uitschrijvingen) en het aantal inschrijvingen, is het totaal aantal leden met 137 gestegen tegenover 2019. Het aantal nieuwe stagiairs nam eveneens toe. De coronacrisis lijkt op de ledencijfers dus weinig tot geen invloed te hebben. Nochtans is de toegang tot het beroep minder evident dan soms wordt gedacht. Elke kandidaat-vastgoedmakelaar moet eerst een stage doorlopen en vervolgens een schriftelijk en mondeling examen afleggen. Het beroep is in ons land strak gereglementeerd, maar dat schrikt kandidaten niet af. De aantrekkingskracht blijft groot en wordt mogelijk ook beïnvloed door de media.

De meeste vastgoedmakelaars bevinden zich nog steeds in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1.934), gevolgd door West-Vlaanderen (1.604) en Oost-Vlaanderen (1.454). Goed 32% van alle leden is vrouw, ook dat percentage stijgt jaar na jaar en is een trend die ook bij andere vrije beroepers wordt waargenomen.

Verzadigingspunt bereikt?

Een mens vraagt zich af of de koek wel voldoende groot blijft om te verdelen onder al die 10.767 leden? Waar je zag dat een vastgoedmakelaar vroeger een all-rounder was, zie je vandaag dat men zich steeds vaker specialiseert, in bv. luxevastgoed, studentenwoningen, verhuur… Of dat men zich volledig op het syndicschap (het beheer van de gemeenschappelijke delen in mede-eigendommen) richt… Het aantal syndici blijft relatief gering, wat ervoor zorgt dat deze markt heel wat opportuniteiten biedt. Helaas blijft het beroep onterecht lijden onder een wat stoffig imago.

“Was de vastgoedmakelaar vroeger vooral een all-rounder, dan zal hij zich vandaag en in de toekomst meer moeten specialiseren. Door het aanboren van nichemarkten als bv. luxevastgoed of studentenwoningen kan men uitgroeien tot een referentie in een bepaalde regio. Ook het syndicschap biedt kansen, want terwijl het aantal bemiddelaars voortdurend stijgt, merken we dat het aantal syndici gering blijft.  Nochtans komen er steeds meer mede-eigendommen bij, wat een blijvende werkgarantie vormt voor dit uitdagende beroep”.
Olivier Morobé, eerste Ondervoorzitter BIV

​​​30% meer proactieve controles dan in 2019

Het BIV kan optreden n.a.v. een concrete klacht, maar kan ook overgaan tot proactieve, steekproefsgewijze controles. Deze worden uitgevoerd door referendarissen, die inspecties uitvoeren in diverse vastgoedkantoren. Onder toezicht van de rechtskundige assessor, die de tuchtdossiers onderzoekt, kunnen zij alle inlichtingen vragen aan de leden. Dat gebeurde vorig jaar 384 keer, aanzienlijk meer dan in 2019 (297). Deze controles bestrijken diverse elementen van de makelaardij, denk aan de vormingsplicht van de vastgoedmakelaar, de anti-witwasplicht, de verrichtingen vanaf de wettelijk beschermde derdenrekening… Worden er grove tekortkomingen vastgesteld, dan zal de rechtskundige assessor de betrokkene oproepen voor een zitting in de Uitvoerende Kamer van het BIV. Dat gebeurde vorig jaar 43 keer, al is een deel van de dossiers nog hangende.

Wat de tuchtsancties betreft, spraken de Uitvoerende Kamers (de tuchtorganen van het BIV) 22 schrappingen uit. Dit betekent dat 22 vastgoedmakelaars niet langer het beroep mogen uitoefenen. Ook werden 116 schorsingen uitgesproken (tijdelijk beroepsverbod), 63 berispingen en 36 waarschuwingen.

Onwettige uitoefening: 25 positieve vonnissen voor het BIV

Jaarlijks brengt het BIV onwettige beoefenaars, die zonder BIV-erkenning werken, voor de rechtbank om hen zo uit de markt te halen. Zij vorming een bedreiging voor de consument gezien ze o.a. niet over de nodige beroepskennis beschikken en evenmin over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en financiële borgstelling die de consument net moet beschermen. 

In 2020 opende de dienst Opsporing van het BIV 380 dossiers rond (vermoedens van) onwettige uitoefening. Deze werden gemeld door consumenten, erkende vastgoedmakelaars of kwamen aan het licht door proactief speurwerk van de privédetectives. 25 nepmakelaars werden effectief aan de markt onttrokken. De rechtbank beveelt dan een onmiddellijke stopzetting van de activiteiten, veelal gekoppeld aan dwangsommen die tot 5.000 euro per inbreuk per dag kunnen oplopen.