Terug naar het overzicht

Alweer een nieuw record: België telt intussen 10.767 vastgoedmakelaars

woensdag 5 mei 2021

Alweer een nieuw record: België telt intussen 10.767 vastgoedmakelaars
  • Jaar na jaar stijgt het aantal vastgoedmakelaars. In 2010 waren ze nog met 8.855. Op tien jaar tijd kwamen er bijna 2.000 leden bij;
  • Het BIV opende 1.505 tuchtdossiers, deels op basis van klachten, deels op basis van proactieve controles;
  • Ook die proactieve controles uitgevoerd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) nemen toe. Vorig jaar werd er over het ganse land 384 keer gecontroleerd;
  • De strijd tegen nepmakelaars blijft één van de prioriteiten. Dat resulteerde in 380 geopende dossiers en 326 inspectieverslagen. 25 onwettige beoefenaars werden gerechtelijk veroordeeld en zo uit de markt gehaald dankzij de inspanningen van het BIV.

>> Lees ons jaarverslag 2020!

Sinds 2011 gaat de curve met de ledenaantallen enkel maar in stijgende lijn. Tussen het aantal weglatingen (uitschrijvingen) en het aantal inschrijvingen, is het totaal aantal leden met 137 gestegen tegenover 2019. Het aantal nieuwe stagiairs nam eveneens toe. De coronacrisis lijkt op de ledencijfers dus weinig tot geen invloed te hebben. Nochtans is de toegang tot het beroep minder evident dan soms wordt gedacht. Elke kandidaat-vastgoedmakelaar moet eerst een stage doorlopen en vervolgens een schriftelijk en mondeling examen afleggen. Het beroep is in ons land strak gereglementeerd, maar dat schrikt kandidaten niet af. De aantrekkingskracht blijft groot en wordt mogelijk ook beïnvloed door de media.

De meeste vastgoedmakelaars bevinden zich nog steeds in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1.934), gevolgd door West-Vlaanderen (1.604) en Oost-Vlaanderen (1.454). Goed 32% van alle leden is vrouw, ook dat percentage stijgt jaar na jaar en is een trend die ook bij andere vrije beroepers wordt waargenomen.

Verzadigingspunt bereikt?

Een mens vraagt zich af of de koek wel voldoende groot blijft om te verdelen onder al die 10.767 leden? Waar je zag dat een vastgoedmakelaar vroeger een all-rounder was, zie je vandaag dat men zich steeds vaker specialiseert, in bv. luxevastgoed, studentenwoningen, verhuur… Of dat men zich volledig op het syndicschap (het beheer van de gemeenschappelijke delen in mede-eigendommen) richt… Het aantal syndici blijft relatief gering, wat ervoor zorgt dat deze markt heel wat opportuniteiten biedt. Helaas blijft het beroep onterecht lijden onder een wat stoffig imago.

“Was de vastgoedmakelaar vroeger vooral een all-rounder, dan zal hij zich vandaag en in de toekomst meer moeten specialiseren. Door het aanboren van nichemarkten als bv. luxevastgoed of studentenwoningen kan men uitgroeien tot een referentie in een bepaalde regio. Ook het syndicschap biedt kansen, want terwijl het aantal bemiddelaars voortdurend stijgt, merken we dat het aantal syndici gering blijft.  Nochtans komen er steeds meer mede-eigendommen bij, wat een blijvende werkgarantie vormt voor dit uitdagende beroep”.

Olivier Morobé, eerste Ondervoorzitter BIV