Verzekeringstool operationeel

Verzekeringstool operationeel

woensdag 6 maart 2019

In BIV-Mail 269 gaven we al aan dat de verzekeringsmakelaars van de collectieve polis de handen in elkaar zouden slaan voor de creatie van een digitaal platform waarop je als vastgoedmakelaar de stand van zaken in een mogelijk schadedossier kan opvolgen. Het is één van de voordelen die het BIV bekwam bij de verlenging van de overeenkomst rond de collectieve polis, samen met verzekeraar AXA en de verzekeringsmakelaars Concordia en Marsh. Het platform is sinds kort operationeel en heet MarshConnect!

Bekijk alvast de procedure die je dient te volgen bij een schadegeval. Bij het indienen van een schadeaangifte geef je je taalrol aan en vertrekt er automatisch een melding naar de betrokken verzekeringsmakelaar (Concordia of Marsh respectievelijk voor de leden op de Nederlandstalige of Franstalige taalrol). De vastgoedmakelaar krijgt binnen de 24u een ontvangstbevestiging toegestuurd. Via een login en wachtwoord die de gebruiker verkrijgt kan de aangifte worden ingediend. Het is daarbij mogelijk om brieven, foto’s of andere bijlagen toe te voegen.

Als vastgoedmakelaar kan je ten allen tijde de stand van zaken in een welbepaald dossier opvolgen. Het systeem zal dagelijks geüpdatet worden door verzekeringsmakelaars. Een beperkt aantal data wordt vrijgegeven zoals bv. het feitenrelaas, de betrokken waarborg, of er al dan niet een gerechtelijke procedure hangende is. De overgemaakte schade-aangifte en de belangrijkste stukken zal je steeds kunnen inkijken.

Naast het indienen en het raadplegen van het schadedossier worden via het platform de polisvoorwaarden ter beschikking gesteld. Je kan ook specifieke vragen rond de polis overmaken aan de betrokken verzekeringsmakelaar.