Stookolietankfonds goedgekeurd in Vlaams Parlement

Stookolietankfonds goedgekeurd in Vlaams Parlement

donderdag 21 februari 2019

Stookolietankfonds goedgekeurd in Vlaams Parlement

Gisteren 20 februari werd in het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet rond het samenwerkingsakkoord met de federale en de gewestelijke overheden voor de oprichting van een stookolietankfonds aangenomen. Dit fonds moet de saneringskosten voor eigenaars en gebruikers van gebouwen met een stookolietank beperken.

Wie met een lekkende tank te maken krijgt en wil saneren, zal gedurende drie jaar een aanvraag voor een tegemoetkoming kunnen indienen. Wie vroeger op eigen kosten al een sanering uitvoerde, kan binnen dezelfde periode van drie jaar een aanvraag indienen met retroactiviteit. Voor woningen is de tegemoetkoming beperkt tot maximum 200.000 euro per dossier, voor andere gebouwen tot 100.000 euro. Er is wel een franchise van 1.000 euro voor woningen als er wordt overgeschakeld op een andere energiebron. Als de stookolietank gebruikt werd voor de verwarming van andere gebouwen geldt een franchise van 2.000 euro.

Om het fonds te spijzen wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van de overschotten van BOFAS. Dat fonds werd jaren geleden opgericht voor de sanering van tankstations. Het gaat om zo'n 110 miljoen euro.

Het Fonds rekent voor de verwerking van de dossiers een beheerskost aan. De beheerskosten bedragen 25 euro voor de aanvraag en 10% van de saneringswerken, met een maximum van 500 euro voor woningen en 1.500 euro voor andere gebouwen. Het stookolietankfonds wordt operationeel wanneer de erkenning van het fonds wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.