Dit nieuws is 5 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Stookolietankfonds goedgekeurd in Vlaams Parlement

donderdag 21 februari 2019

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Gisteren 20 februari werd in het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet rond het samenwerkingsakkoord met de federale en de gewestelijke overheden voor de oprichting van een stookolietankfonds aangenomen. Promaz vzw, dat momenteel nog in oprichting is, is een specifaal fonds voor de sanering van door stookolietanks verontreinigde gronden in heel België. Promaz wil de eigenaar of gebruiker van een stookolietank, die gebruikt wordt om te verwarmen, financieel ondersteunen bij de bodemsanering indien er bodemverontreinging is veroorzaakt door een lek in deze opslagtank of de leidingen.

De prijs voor de sanering kan hoog oplopen en in het slechtste geval de verkoop van een pand of terrein blokkeren. Het fonds maakt sanering van deze verontreiniging mogelijk voor een max. bedrag van 200.000 euro voor particulieren en max. 100.000 euro voor o.a. bedrijven. Eigenaars die hun terrein al hebben laten saneren, zullen een terugbetaling van de gemaakte kosten kunnen verkrijgen. 

Hoewel het Promaz-fonds nog in oprichting is, kan nu al (veronderstelde) bodemverontreinging door een lekkende stookolietank of leiding worden gemeld. Zodra het fonds zijn werkzaamheden start, neemt het contact op om een dossier te openen. Meer info vind je op promaz.be.

Nieuwstags