Recente tuchtrechtspraak: stagiair schiet tekort op vlak van informatie en dossiersamenstelling
Image created by Asier_relampagoestudio - Freepik.com

Recente tuchtrechtspraak: stagiair schiet tekort op vlak van informatie en dossiersamenstelling

woensdag 21 februari 2018

In een recent tuchtdossier liet een stagiair-vastgoedmakelaar na om een volledig huurdossier op te stellen. Zo werd er geen eigendomstitel, kadastrale legger en hypothecair uittreksel opgevraagd. Daarnaast had ze de huurders in kwestie niet correct geïnformeerd over het feit dat het onroerend goed waarvan sprake een vakantiewoning betrof, waar ze hun domicilie niet konden vestigen. De stagiair vermoedde enkel dat permanente woonst mogelijk was. Dit bleek niet het geval, waardoor de huurders - die een uitkering genoten - hun recht hierop verloren. De beklaagde erkende haar fout.

Volgens de Uitvoerende Kamer voerde de stagiair een heel gebrekkig dossierbeheer. Ze legde een berisping op met een bijkomende sanctie tot het volgen van opleidingen ten belope van 6 uur, waarvan 3 uur specifiek aangaande de samenstelling van een verhuurdossier en 3 uur aangaande verhuurcontracten. De e-learning komt hiervoor niet in aanmerking. De beklaagde moet het bewijs van de gevolgde vormingen binnen de 12 maanden voorleggen. Het samenstellen van een degelijk dossier is een noodzaak! Vastgoedmakelaars hebben een onderzoeks- en informatieplicht. Vraag raad indien nodig en weet dat hieromtrent regelmatig vormingen worden georganiseerd!

Consulteer ook andere geanonimiseerde tuchtrechtspraak op onze site.